คุณตาชาวเกาหลีใต้เริ่มต้นอาชีพนายแบบหลังเกษียณ

28 มิ.ย. 2562 เวลา 13:57 น.

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

คุณตาคิม ชิลดู อายุ 65 ปี เริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพนายแบบหลังวัยเกษียณ โดยคุณตาคิมกลายมาเป็นนายแบบสูงวัยคนแรกของเกาหลีใต้ หลังเริ่มเดินแบบและถ่ายแบบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งคุณตาคิมยังได้มีโอกาสขึ้นเวทีเดินแบบของโซลแฟชั่นวีคอีกด้วย คุณตาบอกว่า เขาเชื่อว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้ว การมาเป็นนายแบบในช่วงวัยนี้ทำให้เขาสนุกมาก ส่วนความแก่นั้นก็เป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก ขณะที่ชาวเกาหลีใต้สูงวัยจำนวนมากเช่นคุณตาคิมพยายามหันไปทำอาชีพใหม่ๆ อาชีพที่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มเป็นสาว เรื่องนี้กลายมาเป็นกระแสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้สูงวัยของเกาหลีใต้

รายงานระบุว่า ภายในปีค.ศ.2050 ในประเทศเกาหลีใต้จะมีผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปมากถึง 71 คน เมื่อเปรียบเทียบกับทุกๆ 100 คนของผู้ที่มีอายุ 15-64 ปี หรืออัตราส่วนคือ 71 ต่อ 100 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี 2014 ที่อยู่ที่ 17.3 ต่อ 100 กรณีดังกล่าวทำให้เกาหลีใต้จะกลายมาเป็นประเทศที่เข้าสาสังคมผู้สูงอายุและมีจำนวนประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ 3 ตามหลังญี่ปุ่นและสเปน

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว

ที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดกระแสบางอย่างขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุ นั่นคือการกลับมาทำตามความฝัน เปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำเมื่อตอนยังเป็นหนุ่มสาว อย่างคุณตาท่านหนึ่งที่มาเริ่มเป็นนายแบบตอนอายุ 60 กว่าแล้ว