"โตเกียว" เตือนภัยพายุ 'ฮากิบิส' ระดับ 4 สั่งอพยพขึ้นที่สูงทันที !

12 ต.ค. 2562 เวลา 5:38 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (12 ต.ค.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า เวลา 09.25 น. ศูนย์กลางของพายุยังไม่เข้าฝั่งญี่ปุ่น แต่ขอบพายุมาถึงแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยพื้นที่ที่หนักที่สุดคือ กรุงโตเกียวและโทไก (คือ แถบอิซึ)

นอกจากนั้น มีรายงานการเกิดไฟดับใน 4.8 แสนครัวเรือน และเกิดพายุหมุนทำให้บ้านเรือนพังในเขต จ.ชิบะ ด้วย ในชั้นนี้ มีประกาศให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากในบางพื้นที่แถบชานเมืองโตเกียว เช่น Hachioji และ Sagamihara แล้ว

ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ในโตเกียว รัฐบาลญี่ปุ่นขอให้ประชาชนไม่ออกไปนอกอาคาร และเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพคนชรา คนพิการ หรือเด็ก หากมีกรณีฉุกเฉิน

ในการนี้ ขอให้คนไทยในคันไซ คันโต และโทไก ติดตามสถานการณ์ประกาศของทางการท้องถิ่น ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นจุดพักพิงชั่วคราวใกล้บ้านตน และควรอยู่ในอาคาร ไม่ออกไปถ่ายภาพพายุ/ท่าน้ำ หรือออกไปท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด ในเบื้องต้น ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหาย

ต่อมา ได้ประกาศเตือนภัยเข้าสู่ระดับ 4 ในเขต Minato-Ku กรุงโตเกียว ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้แม่น้ำ/ทะเล หรือพื้นที่ต่ำ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยโดยทันที (สูงกว่าชั้น 2) ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่อพยพได้ ขอให้อยู่ในอาคารที่แข็งแรง และปลอดภัย (วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 11.40 น.)

โดยที่ Minato เป็นเขตพื้นที่ค่อนข้างสูงของกรุงโตเกียว ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอยู่ชั้น 1-2 ขอให้มีสติ นำของที่จำเป็น และพยายามเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนชั้นที่สูงขึ้น

สถานการณ์ ล่าสุดหลังจากที่ชินคันเซนและรถไฟหลายสายหยุดวิ่งไปแล้วในช่วงสายของวันนี้ รถไฟสาย Yamanote จะหยุดวิ่งประมาณ 13.00 น. (12. ต.ค. 2562) ขอให้นักท่องเที่ยวไทยรีบกลับเข้าที่พัก และอย่าออกจากเคหะสถาน ศูนย์กลางพายุจะเข้าถึงในช่วงหลังเที่ยงวันนี้