แนะคนไทยในฟิลิปปินส์ เลี่ยงผลกระทบ "ภูเขาไฟตาอัล" ปะทุ

13 ม.ค. 2563 เวลา 2:43 น.

แนะเลี่ยงออกกลางแจ้ง ปิดประตู-หน้าต่าง ใช้ผ้าเปียกปิดขอบ สวมหน้ากาก-แว่นตา เพื่อกันฝุ่น และขับรถด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟเพิ่มทัศนวิสัย และหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ หลังภูเชาไฟตาอัลปะทุ

วันนี้ (13 ม.ค. 62) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ Royal Thai Embassy, Manila สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา โดยระบุว่า ผลกระทบจากเถ้าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟตาอัล (Taal)

ตามที่ภูเขาไฟตาอัล (Taal) เกิดการปะทุเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและเถ้าภูเขาไฟ นั้น ทางการฟิลิปปินส์ได้ประกาศพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากเถ้าภูเขาไฟ ดังนี้จังหวัด Cavite, Batangas, Rizal, Northwestern part of Quezon, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Eastern part of Pangasinan และ Southeastern part of Zambales

เถ้าภูเขาไฟจะส่งผลต่อสุขภาพโดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองคอและจมูก หายใจไม่สะดวก มีอาการคล้ายหลอดลมอักเสบ ระคายเคืองตา มีอาการทางผิวหนัง เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลาจึงขอแจ้งข้อควรปฎิบัติ ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรือนอกอาคาร

- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิท โดยอาจใช้ผ้าเปียกปิดขอบประตูและหน้าต่างอีกชั้นหนึ่ง

- สวมหน้ากากกรองอากาศและแว่นตาเพื่อกันฝุ่น

- ขับรถด้วยความระมัดระวัง เปิดไฟเพื่อเพิ่มทัศนวิสัย เถ้าภูเขาไฟที่ปกคลุมอาจทำให้ผิวถนนลื่น ควรปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์