ข่าว

วัคซีนป้องกัน ไวรัสโคโรน่า คาดพร้อมใช้ในอีก 3 เดือน

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า วัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ อาจพร้อมใช้ทดสอบในคนอีก 3 เดือนข้างหน้านี้

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า แอนโทนี เฟาซี ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อสหรัฐฯ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) และแคทเทอรีน ลุส ผู้ช่วยศาสตราจารย์แผนกโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยเพนน์สเตต ระบุในวารสารทางการแพทย์ JAMA ว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของ โรคซาร์ส ในปี 2003 ได้ส่งผลให้ความก้าวหน้าของวัคซีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ถอดลำดับจีโนมของ ไวรัสซาร์ส มาเป็นประโยชน์ในการทดสอบวัคซีนดีเอ็นเอระยะที่ 1 ภายใน 20 เดือน และย่นระยะเวลาจนเหลือ 3.25 เดือน ในไวรัสอื่นๆ ดังนั้นจึงคาดว่า น่าจะสามารถพัฒนาวัคซีนต้นแบบสำหรับ โคโรนาไวรัส ได้และพร้อมทดสอบกับคนในอีก 3 เดือนข้างหน้า

นักวิจัย หวังว่าจะสามารถรับมือกับ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้เร็วขึ้น เมื่อใช้เทคโนโลยี mRNA หรือ เมสเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ โดยระบุเพิ่มเติมว่า แอนจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติงเอนไซม์ 2 หรือ ACE2 เป็นตัวรับเด่นสำหรับไกลโคโปรตีนที่โรคซาร์สในมนุษย์ การวิเคราะห์นี้เองที่บ่งชี้ว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นี้มีความคล้ายคลึงกับกรดอะมิโนในไวรัสซาร์ส และอาจใช้เจ้า ACE2 เป็นตัวรับ นับเป็นนัยสำคัญในการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคในอนาคตอีกด้วย

การแพร่ระบาดของโรคในมนุษย์ครั้งนี้ ทางสถาบันการแพทย์สหรัฐฯ และ จีน กำลังดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อต้าน ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

ในขณะที่ องค์การอนามัยโลก(WHO) ระบุว่า ยังเร็วไปที่จะประกาศให้การระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในจีนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC)