ข่าว

ซาอุฯ สกัดโควิด-19 ยกเลิกให้แสวงบุญอุมเราะห์ และท่องเที่ยว ชั่วคราว

ซาอุดีอาระเบีย ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 ยกเลิกการตรวจลงตราประเภทแสวงบุญอุมเราะห์ และท่องเที่ยว จากประเทศที่มีการแพร่ระบาด แต่ยังไม่รวมประเภทแสวงบุญฮัจย์

วันนี้ (28 ก.พ. 63) กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เรื่อง มาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของทางการซาอุดีอาระเบีย โดยระบุว่า

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ขอรายงานมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของทางการซาอุดีฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2563 กระทรวงการต่างประเทศชาอุดีฯ แถลงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งกำหนดให้

1. ยกเลิกการตรวจลงตราประเภทการแสวงบุญอุมเราะห์ และการเยี่ยมเยียนมัสยิดนบี (สถานที่ฝังศพของศาสดามูฮัมหมัด) ที่เมืองมาดีนะห์ เป็นการชั่วคราว

2. ยกเลิกการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว สำหรับประเทศที่มีการยืนยันการแพร่ระบาด ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของชาอุดีฯ

3. ยกเลิกการอนุญาตผ่านเข้าออกชาอุดีฯ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนหนังสือเดินทาง (สำหรับคนชาติ GCC)

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวมีข้อยกเว้นสำหรับ

1. คนชาติซาอุดีๆ ที่เดินทางออกจากซาอุดีๆ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

2. ผู้ถือสัญชาติ GCC ที่เดินทางเข้ามายังซาอุดีฯ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งต้องการเดินทางออกจากซาอุดีๆ

ทางการซาอุดีๆ ย้ำว่า มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการชั่วคราว ซึ่งจะได้รับการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเตือนให้ชาวชาอุดีฯ ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

อนึ่ง ปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อในซาอุดีฯ และมาตรการดังกล่าวไม่รวมถึง การตรวจลงตราให้แก่ผู้แสวงบุญฮัจย์ ซึ่งจะเริ่มตันในช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ในแต่ละปี มีชาวไทยเดินทางมา ประกอบพิธีอุมเราะห์ประมาณ 15,000 คนต่อปี และประกอบพิธีฮัจย์ประมาณ 9,000 คน