Breaking ข่าว

“เจ้าฟ้าชายชาลส์” ทรงรับตำแหน่ง “ทูตพิเศษแคนาดา”

 

เจ้าฟ้าชายชาลส์เสด็จเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการ และจะทรงรับตำแหน่งทูตพิเศษกิตติมศักดิ์เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมและศิลปะของแคนาดา

 

 

วันที่ 2 ก.ค. 60 — “เจ้าฟ้าชายชาลส์” แห่งเวลส์ เสด็จเยือนแคนาดา โดยนายนายกรัฐมนตรี จัสติน ทรูโด ต้อนรับพระองค์ในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเยือนแคนาดาของพระองค์ในครั้งนี้ พระองค์จะทรงรับเหรียญตำแหน่งเพื่อเป็นทูตพิเศษกิตติมศักดิ์ของแคนาดา โดยเป็นการสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรม ชนเผ่าพื้นเมืองรวมถึงการอุปถัมภ์ของศิลปะที่มีมาอย่างยาวนาน 

พิธีมอบเหรียญจะมีขึ้นในรีโด ฮออล์ ในเมืองออตตาวา จ.ออนแทรีโอ พระองค์เสด็จเยือนแคนาดาพร้อมดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อรวมฉลองแคนาดาครบรอบ 150 ปี