ข่าว

ลาวประกาศปิดเมือง ป้องกัน โควิด-19 วางมาตราการเข้มงวด !

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ ประกาศมาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโรคโควิด-19

20 มีนาคม 2563  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ มีประกาศเรื่องมาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19)

 

 

1. รัฐบาล สปป.ลาว สั่งปิดด่านประเพณี ด่านท้องถิ่นทั้งหมด (จุดผ่อนปรน) ตั้งแต่ 19 มี.ค. – 20 เม.ย.

2. ยกเลิกออกวีซ่า ที่ด่านทุกประเภท ตั้งแต่ 20 มี.ค. – 20 เม.ย.

3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดน ตั้งแต่ 20 มี.ค. – 20 เม.ย.

4. ผู้ที่ได้วีซ่า และจะเดินทางเข้า สปป.ลาว ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดโรคโควิด-19

5. ยกเลิกการยกเว้นวีซ่าเป็นการชั่วคราว (รวมถึงไทย)

6. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ ให้กักตัวเอง 14 วัน

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางการลาวรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่ในข่ายต้องระวังติดเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จำนวน 79 คน แต่ผู้ติดเชื้อยังเป็นศูนย์

 

ติดตามข่าว ล่าสุด “COVID-19”