ข่าว

อนุมัติแล้ว! จีนเตรียมส่งชุดทดสอบโควิด-19 ใช้งานทางคลินิก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของจีน เปิดเผยว่าชุดทดสอบกรดนิวคลิอิก 12 รายการ และชุดทดสอบแอนติบอดี 8 รายการ เพื่อการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้รับการอนุมัติการใช้งานทางคลินิกแล้ว

นักวิจัยประจำศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน (CCDC) แถลงว่าปัจจุบันชุดทดสอบกรดนิวคลิอิกและชุดทดสอบแอนติบอดีเป็นชุดตรวจหาโรคโควิด-19 หลัก ที่สำนักบริหารงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติ (NMPA) อนุมัติให้ใช้งานทางคลินิก

 การทดสอบกรดนิวคลิอิกยังคงเป็นวิธีเบื้องต้นในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีน ใช้เวลาเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง มีความจำเพาะ (specificity) และความไว (sensitivity) อยู่ในระดับสูงอย่างสัมพันธ์กัน

ส่วนการทดสอบแอนติบอดีสามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายในเวลา 15 นาที แต่ยังไม่สามารถทดแทนการทดสอบกรดนิวคลิอิก โดยการทดสอบแอนติบอดีเป็นการวินิจฉัยเสริมสำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจหาไวรัสด้วยการทดสอบกรดนิวคลิอิกเป็นลบ

จะมีการอนุมัติชุดอุปกรณ์และวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากจีนสามารถสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาชุดทดสอบและการทำความเข้าใจเชื้อไวรัสฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง