ข่าว

หลังผ่านวิกฤต ‘โควิด 19’ ชาวจีนอยากท่องเที่ยวมากขึ้น

ร้อยละ 16 ของผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 15,000 คน จากกว่า 100 เมืองในจีน ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้ ขณะที่เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ครองสัดส่วนร้อยละ 15 ตามลำดับ

กว่าร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ โดยมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ไห่หนาน และนครเซี่ยงไฮ้ ครองตำแหน่งจุดหมายปลายทางยอดนิยม 3 อันดับแรก

 

 

รายงานระบุว่า แม้จะอยู่ในช่วงไวรัสระบาด แต่ผู้เข้าร่วมการสำรวจร้อยละ 40 ยังคงติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางและส่วนลดต่างๆ

ทั้งนี้ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 60 วางแผนใช้จ่ายเงินมากกว่า 10,000 หยวน (ประมาณ 46,000 บาท) ขณะผู้เข้าร่วมการสำรวจร้อยละ 44 วางแผนใช้จ่ายเงินมากถึงร้อยละ 10 ของรายได้ของครอบครัวในการเดินทาง ส่วนอีกร้อยละ 30 จะใช้จ่ายมากถึงร้อยละ 20

 

ติดตามข่าว ล่าสุด “COVID-19”