งานวิจัยล่าสุดเผย โควิด 19 ไม่สามารถ ติดต่อทางอากาศ

27 มี.ค. 2563 เวลา 7:25 น.

องค์การอนามัยโลก เผยแพร่ผลงานวิจัยล่าสุด ไม่พบหลักฐานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ สามารถ ติดต่อทางอากาศ ได้

องค์การอนามัยโลก เผยผลงานวิจัยล่าสุด ระบุว่า ไม่พบหลักฐานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ สามารถ ติดต่อทางอากาศ ได้ หลังก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) สามารถล่องลอยอยู่ในละอองน้ำในอากาศได้ยาวนานถึง 3 ชั่วโมง

งานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ เรื่องเชื้อไวรัสในละอองน้ำ ไม่ได้มีหลักฐานให้เห็นว่า โควิด 19 สามาถ ติดต่อทางอากาศได้ เพราะห้องปฏิบัติการ “ไม่เหมือนเวลาที่คนไอ หรือจาม”

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า 530,000 ราย และเสียชีวิตกว่า 24,000 ราย มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อทางการสัมผัสกับละอองที่มาจากระบบทางเดินหายใจ อย่างเช่นเมื่อคนที่มีเชื้อไอ นอกจากนี้ ยังสามาถติดต่อผ่านการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนละอองน้ำนั้น

เชื้อไวรัสนี้ จะติดต่อเมื่อละอองน้ำที่มีเชื้อ เข้าสู่จมูก ปาก หรือตา แต่เมื่อละอองน้ำที่ว่ามีน้ำหนักเกินกว่าที่จะล่องลอยไปในอากาศได้นาน ละอองนั้นจะตกลงสู่พื้นผิว และคนสามารถได้รับเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวนั้นๆ แล้วมาสัมผัส ตา จมูก ปาก ของตัวเอง

ดังนั้น เท่าที่มีหลักฐาน เชื้อไวรัสตัวนี้ไม่สามารถติดต่อทางอากาศได้ ทางเดียวที่ติดต่อได้คือผ่านละอองดังที่กล่าวมา

องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องดูแลผู้ป่วย และหน้ากากชนิดที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (respirator) เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เสี่ยงคนไข้จะปล่อยละอองที่มีเชื้อไวรัส