ข่าว

จีนส่งออกหน้ากากอนามัยกว่า 5 หมื่นล้านชิ้น ช่วยทั่วโลกต่อสู้โควิด 19

จีนส่งออกอุปกรณ์ต่อต้านโรคระบาดจำนวนมหาศาล เช่น หน้ากากอนามัยกว่า 5 หมื่นล้านชิ้น เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก

17 พ.ค. 63 สำนักงานการศุลกากรจีน (GAC) ระบุว่าจีนส่งออกอุปกรณ์ต่อต้านโรคระบาดจำนวนมหาศาล นับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เช่น หน้ากากอนามัย 5.09 หมื่นล้านชิ้น เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก

ในช่วงเวลาเดียวกัน จีนยังได้ส่งออกชุดป้องกัน 216 ล้านตัว แว่นครอบตานิรภัย 81.03 ล้านอัน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 26.43 ล้านอัน ถุงมือศัลยกรรม 1.04 พันล้านคู่ พร้อมทั้งชุดตรวจโรคโควิด-19 อย่างง่ายสำหรับประชากร 162 ล้านคน และเครื่องช่วยหายใจ 72,700 ล้านเครื่อง

ทั้งนี้จีนจะเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพการส่งออกอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด และเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปราบพฤติกรรมผิดกฎหมาย เพื่อให้การส่งออกอุปกรณ์ต่อต้านโรคระบาดเป็นไปอย่างมีระเบียบ