Spring News

ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระบุ หน้ากากอนามัย เป็นอันตรายต่อเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

27 พ.ค. 2563 เวลา 1:55 น.

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น เตือน ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สวม หน้ากากอนามัย เพราะทำให้ยากต่อการสังเกตอาการ ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การแสดงออห หรือหน้าเปลี่ยนสี

หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า กลายเป็นหนึ่งในความปรกติใหม่ในช่วงที่โควิด 19 กำลังระบาด แต่สมาคมกุมารเวชศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นออกคำเตือน ว่าไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี สวมหน้ากาก เพราะจะยากแก่การสังเกตอาการและสีหน้า

“เป็นไปได้ว่า หน้ากากทำให้เด็กอ่อนหายใจยากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงเกิดฮีทสโตรค (โรคลมแดด)” คำเตือนบนแผ่นพับแจกโดยสมาคม

เด็กออ่อนมีทางเดินอากาศหายใจแคบ หน้ากากอาจทำให้หายใจลำบาก เพิ่มภาระให้ปอด นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงสำลักหรือหายใจไม่ออก โดยเฉพาะถ้าเด็กอาเจียนขณะใส่หน้ากาก

เด็กอ่อน มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา และสมาคมฯ สรุปว่า หน้ากากไม่มีความจำเป็นต่อเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

หน้ากาก เด็ก ญี่ปุ่น

ปัจจุบัน ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 16,600 คน และมีผู้เสียชีวิตราว 850 ราย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ยกเลิกภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศ หลังประกาศใช้มาเกือบ 1 เดือน แต่ได้มีการขยายรายชื่อประเทศที่ห้ามเข้ามาญี่ปุ่นเพิ่มอีก 11 ประเทศ รวมเป็นทั้งหมด 111 ประเทศ ซึ่งรวมถึง สหรัฐฯ อินเดีย แอฟริกาใต้ และประเทศไทย

ชาวญี่ปุ่นยังได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และกักกันโรค 14 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด