ข่าว

นักวิจัยเผย “เลือดกรุ๊ปเอ” มีโอกาสเสี่ยงติดโควิด 19 มากที่สุด

นักวิจัย เผยคนที่มี “เลือดกรุ๊ปเอ” มีความเสี่ยงติด “โควิด-19” สูง และมีอาการรุนแรงมากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นักวิจัยในเยอรมนีและนอร์เวย์ได้ศึกษาและค้นพบว่า คนที่มีเลือดกรุ๊ปเอ มีความเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 สูงกว่า และมีอาการรุนแรงมากกว่าคนที่มีกรุ๊ปเลือดอื่นๆ

ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยโควิด-19 ประมาณเกือบ 2,000 คนในอิตาลี และสเปน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

สิ่งที่ค้นพบคือ ในจีโนม หรือหน่วยพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของมนุษย์ จะมีสองจุดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของคนเราที่จะเกิดภาวะระบบทางเดินทางหายใจล้มเหลว หากติดโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในจุดสองจุดนั่นคือ พันธุกรรม หรือยีนส์ ที่เป็นตัวบ่งบอก “กรุ๊ปเลือด”

ทั้งนี้ พบว่า คนเลือดกรุ๊ปเอ จะมีโอกาสสูงกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่นถึง 45% ที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลว นั่นหมายความว่า มีโอกาสสูงที่จะต้องการออกซิเจน หรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการรักษาโควิด-19

ข้อมูลนี้ สามารถเป็นตัวช่วยให้กับทีมหมอและพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพราะสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 คือ ผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหายใจล้มเหลว เนื่องจากมีอาการติดเชื้อในปอด หรือมีอาการหายใจไม่ออกแบบเฉียบพลัน

ในรายงานระบุด้วยว่า ในสหรัฐ และไทย มีคนที่มีเลือดกรุ๊ปเอ มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากเลือดกรุ๊ปโอ ซึ่งในการศึกษาพบกว่า คนเลือดกรุ๊ปโอ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวจากโควิด-19 น้อยกว่าหมู่เลือดอื่นๆ ถึง 35%