"โดนัลด์ ทรัมป์ - Donald Trump" ต่อคิวประธานาธิบดีสมัยเดียว ?

06 พ.ย. 2563 เวลา 13:32 น.

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีจำนวนทั้งหมด 45 คน โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว 22 คน

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีจำนวนทั้งหมด 45 คน โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ดำรงตำแหน่งเพียงสมัยเดียว 22 คน

อย่างที่เราทราบกัน ว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เวลาเลือกตั้งแล้ว มักจะได้ 2 สมัยติด สปริงนิวส์จึงได้รวบรวมข้อมูลประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้ตำแหน่งสมัยเดียวมาให้ทุกคนได้ดูกัน ซึ่งรวมทั้งหมดได้ 22 คนจาก 45 ประธานาธิบดี

โดยเมื่อนำข้อมูลมาพิจารณาแล้ว ส่วนมากประธานาธิบดีที่ได้เพียง 1 สมัย มักจะเสียชีวิตระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ไม่ว่า โรคภัยไข้เจ็บ หรือ ถูกลอบสังหาร กับรองประธานาธิบดีที่ขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากประธานาธิบดีที่เสียชีวิต ทำให้ประธานาธิบดีที่อยู่จนจบสมัยแล้วไม่ได้ในสมัยที่ 2 ต่อ เหลือจำนวนเพียง 12 คนเท่านั้น

และนี่คือรายชื่อประธานาธิบดีที่รับตำแหน่งเพียงสมัยเดียว ทั้งหมด 22 คน

John Adams ประธานาธิบดีคนที่ 2

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1797 - 4 มีนาคม 1801

จากพรรค Federalist

John Quincy Adams ประธานาธิบดีคนที่ 6

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1825 - 4 มีนาคม 1829

จากพรรค Democratic Republican

Martin Van Buren ประธานาธิบดีคนที่ 8

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1837 - 4 มีนาคม 1841

จากพรรค Democratic

*William Henry Harrison ประธานาธิบดีคนที่ 9

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1841 - 4 เมษายน 1841

จากพรรค Whig

เสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบ

*John Tyler ประธานาธิบดีคนที่ 10

รับตำแหน่ง 4 เมษายน 1841 - 4 มีนาคม 1845

จากพรรค Whig

รับช่วงต่อจาก William Henry Harrison

James K. Polk ประธานาธิบดีคนที่ 11

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1845 - 4 มีนาคม 1849

จากพรรค Democratic

*Zachary Taylor ประธานาธิบดีคนที่ 12

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1849 - 9 กรกฏาคม 1850

จากพรรค Whig

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยโรคกระเพาะ

*Millard Fillmore ประธานาธิบดีคนที่ 13

รับตำแหน่ง 9 กรกฏาคม 1850 - 4 มีนาคม 1853

จากพรรค Whig

รับช่วงต่อจาก Zachary Taylor

Franklin Pierce ประธานาธิบดีคนที่ 14

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1853 - 4 มีนาคม 1857

จากพรรค Democratic

James Buchanan ประธานาธิบดีคนที่ 15

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1857 - 4 มีนาคม 1861

จากพรรค Democratic

*Andrew Johnson ประธานาธิบดีคนที่ 16

รับตำแหน่ง 15 เมษายน 1865 - 4 มีนาคม 1869

จากพรรค National Union

รับช่วงต่อจาก Abraham Lincoln ที่ถูกลอบสังหาร

Rutherford B. Hayes ประธานาธิบดีคนที่ 19

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1877 - 4 มีนาคม 1881

จากพรรค Republican

*James A. Garfield ประธานาธิบดีคนที่ 20

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1881 - 19 กันยายน 1881

จากพรรค Republican

ถูกลอบสังหาร

*Chester A. Arthur ประธานาธิบดีคนที่ 21

รับตำแหน่ง 19 กันยายน 1881 - 4 มีนาคม 1885

จากพรรค Republican

รับช่วงต่อจาก James A. Garfield

Benjamin Harrison ประธานาธิบดีคนที่ 23

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1889 - 4 มีนาคม 1893

จากพรรค Republican

William Howard Taft ประธานาธิบดีคนที่ 27

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1909 - 4 มีนาคม 1913

จากพรรค Republican

*Warren G. Harding ประธานาธิบดีคนที่ 29

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1921 - 2 สิงหาคม 1923

จากพรรค Republican

เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลว

Herbert Hoover ประธานาธิบดีคนที่ 31

รับตำแหน่ง 4 มีนาคม 1929 - 4 มีนาคม 1933

จากพรรค Republican

*John F. Kennedy ประธานาธิบดีคนที่ 35

รับตำแหน่ง 20 มกราคม 1961 - 22 พฤศจิกายน 1963

จากพรรค Democratic

ถูกลอบสังหาร

*Gerald Ford ประธานาธิบดีคนที่ 38

รับตำแหน่ง 9 สิงหาคม 1974 - 20 มกราคม 1977

จากพรรค Republican

รับช่วงต่อจาก Richard Nixon ที่ลาออกจากตำแหน่ง

Jimmy Carter ประธานาธิบดีคนที่ 39

รับตำแหน่ง 20 มกราคม 1977 - 20 มกราคม 1981

จากพรรค Democratic

George H. W. Bush ประธานาธิบดีคนที่ 41

รับตำแหน่ง 20 มกราคม 1989 - 20 มกราคม 1993

จากพรรค Republican