สัมผัสเส้นขอบฟ้า’นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก’จากมุมสูง

15 ก.ย. 2560 เวลา 6:57 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทุกปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่กันไปชมความงามของสถาปัตกรรมเก่าแก่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย ทำให้ชาวเมืองเกิดปิ๊งไอเดีย พานักท่องเที่ยวไปชมความงามของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในมุมมองใหม่ จากบนดาดฟ้าของตึก ซึ่งงดงามแปลกใหม่จริงๆ

นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างขึ้นโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนทะเล พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่ามีทางออกติดทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจึงได้รับสมญานามว่าเป็น “หน้าต่างแห่งยุโรป” และได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของรัสเซียเป็นเวลา 206 ปี หลังจากนั้นจึงมีการย้ายเมืองหลวงไปที่มอสโกในปี พ.ศ. 2461

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ปัจจุบันนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากกว่า 4.7 ล้านคน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัสเซีย และเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโกอีกด้วย

 

#SpringNews

#SpringNewsSuperPrimeTime