svasdssvasds

งานวิจัยเดนมาร์กเผย คนหนุ่มที่เสพกัญชา มีความเสี่ยงป่วยจิตเภทเพิ่มขึ้น

งานวิจัยเดนมาร์กเผย คนหนุ่มที่เสพกัญชา มีความเสี่ยงป่วยจิตเภทเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้วารสารไซโคโลจิคอล เมดิซีน (Psychological Medicine) เผยแพร่ผลการศึกษาที่ระบุว่าคนหนุ่มผู้มีปัญหาการเสพกัญชา (CUD) มีความเสี่ยงป่วยโรคจิตเภทเพิ่มขึ้น

จากการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลประวัติสุขภาพของประชาชนในเดนมาร์กมากกว่า 6 ล้านคน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 50 ปี เพื่อประเมินสัดส่วนของการเกิดผู้ป่วยโรคจิตเภทอันมีต้นตอมาจากภาวะปัญหาการเสพกัญชาในระดับประชากร

งานวิจัยเดนมาร์กเผย คนหนุ่มที่เสพกัญชา มีความเสี่ยงป่วยจิตเภทเพิ่มขึ้น

คณะนักวิจัยพบหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีปัญหาการเสพกัญชากับโรคจิตเภทในหมู่ผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้นในหมู่คนหนุ่มมากกว่า ขณะแบบจำลองทางสถิติระบุว่าการหลีกเลี่ยงภาวะปัญหาการเสพกัญชาอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคจิตเภทในผู้ชายอายุ 21-30 ปี มากถึงร้อยละ 30

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

 

โรคจิตเภทเป็นโรคทางจิตที่มีอาการรุนแรงอันส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของบุคคล โดยผู้ป่วยโรคจิตเภทอาจดูเหมือนขาดความรู้ความเข้าใจภาวะความเป็นจริง และอาการของโรคนี้อาจทำใหการเข้าสังคมและทำกิจวัตรประจำวันเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ดีทั้งภาวะปัญหาการเสพกัญชาและโรคจิตเภทต่างมีหนทางรักษาอันมีประสิทธิภาพ

โนรา โวลโคว์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการติดยาเสพติดแห่งชาติสหรัฐฯ และผู้เขียนร่วม ระบุว่าความเกี่ยวโยงระหว่างปัญหาการใช้สารเสพติดและความเจ็บป่วยทางจิตเป็นปัญหาสาธารณสุขขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการจัดการเร่งด่วนและแรงสนับสนุน

 

ที่มา : xinhuathai