svasdssvasds

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มีความเร่งรีบอาจไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพเท่าที่ควร ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางไปตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีนต่างๆ ที่สถานพยาบาล ทางโรงพยาบาลวิภาวดี จึงได้เปิดคลินิก “แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม” ยกคลินิกสุขภาพไว้บนบีทีเอส พญาไท

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม แห่งนี้จะเปิดให้บริการกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป (เด็กแรกเกิด - อายุ 9 ปี มีโปรแกรมที่เป็น Gold Standard อยู่แล้ว) และทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และพยาบาล ของโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 10.00 – 20.00 น. ในราคาพิเศษ และสามารถผ่อนชำระกับธนาคารที่โรงพยาบาลได้ทำสัญญาไว้ได้ โดยนอกเหนือจากการให้บริการวัคซีนแล้ว ในคลินิกฯ ยังสามารถให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ 5 โรค, 6 โรค, ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ของโรงพยาบาลวิภาวดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และทางการพยาบาลได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ พร้อมประวัติในการรับวัคซีน หรือรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลวิภาวดี

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

สำหรับการจัดทำคลินิกฯ แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ประชาชนทุกช่วงวัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และยอมรับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นในวัยรุ่นและวัยทำงาน ภายใต้ Concept “ป้องกันดีกว่ารักษา” และพบว่าข้อจำกัดของคนกรุงเทพฯ  คือเรื่องของความสะดวกในการเข้ารับบริการ และวัคซีนบางตัวมีราคาสูง ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดตั้งคลินิกฯ ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และลดข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีความสะดวกมากที่สุด ทั้งในเรื่องของพื้นที่เข้าถึงง่าย และความสะดวกในการเดินทาง

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

วันนี้ “แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม” ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีนายพิจิตต์  วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี, นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี, นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท โดยมีนางญาดา พัฑฒฆายน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

Jab&Go By โรงพยาบาลวิภาวดี หาหมอ ฉีดวัคซีน สะดวกตอบโจทย์คนเมือง ที่ BTS พญาไท

ภายในงานมีการจัดเสวนา Health Talk หัวข้อ “รู้จักวัคซีนสำคัญ มากันที่ Jab&Go” เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนทั่วไป โดยมีตัวแทนจากทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วม อาทิ แพทย์หญิงอุษณีย์ ฉัตรโชติกวงศ์ แพทย์แผนกสูติ-นรีเวช สาขาทางมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กรบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแขกรับเชิญพิเศษ นางสาวแจ็คกี้ ชาเคอลีน มิ้นซ์ เข้าร่วมการเสวนา