เรื่องต้องแชร์ : วันผู้สูงอายุ กับเคล็ดลับทำอย่างไร.? ให้อายุยืนเกิน100 ปี

13 เม.ย. 2561 เวลา 2:44 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

13 เมษายน นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้วยังถือเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวไป ทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น แต่จากปัจจัยต่าง ๆ ที่รุมเร้า ทั้งอาหาร สารพิษ มลภาวะต่างๆ ก็มีส่วนกระตุ้นให้เสียชีวิตได้ง่ายเหมือนกัน

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ดร.ประเสริฐ ณ นคร อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา ที่ปัจจุบันอายุ 99ปี บอกเล่าเคล็ดลับ วิธีกิน-อยู่อย่างไร.? ให้อายุยืนเกิน100 ปี ว่าจากการฝึกฝนของตัวเองผ่านอ่านหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการ 3เล่ม ได้ฝึกตนเองในเรื่องการจดจำ ฝึกสมาธิ รักษาสุขภาพอนามัย โดยหลักสำคัญที่สุด คือ ทำจิตใจสงบนิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถที่จะบังคับการหลับ การตื่นของตนเองได้ ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดหลับอดนอน

สำหรับวิธีเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นทานผัก อะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดมาก ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม งดอาหารดิบๆสุขๆ ที่สำคัญไม่ดื่มสุราของมึนเมา

โดย ความสบายใจ ปฏิบัติดี เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าหรือก่อนจะเข้านอน ให้ระลึกว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติมากที่สุดได้อย่างไร และวันนี้ได้ทำดีที่สุดแล้ว