อินโฟกราฟิก

เลือกตั้ง 62 : เช็กเลย! จุดไหนติดป้ายหาเสียง ได้-ไม่ได้

กกต.- กรุงเทพมหานคร กำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงในกรุงเทพฯ แบบไหนทำได้-ไม่ได้ เช็กเลย!

พื้นที่ที่ให้ติดแผ่นป้าย ได้แก่

• ถนน

• ซอยที่เชื่อมต่อถนน

 

พื้นที่ห้ามติดแผ่นป้าย ได้แก่

• หน้าปากซอย

• บนผิวการจราจร

• เกาะกลางถนน

• สะพานลอย

• รั้ว

• กำแพง

• ผนังอาคารของทางราชการ

• ต้นไม้ -เสาไฟฟ้า บริเวณเกาะกลางถนน

• ศาลาที่พักผู้โดยสาร

• บริเวณโดยรอบในระยะ 10 เมตร ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะ สวนหย่อม สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ถนนโดยรอบพระราชวังสวนจิตรลดา ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินทั้งสาย

นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า พื้นที่ปิดแผ่นป้ายหาเสียงต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• ความเหมาะสม

• ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

• ความสะอาด

• ปลอดภัย

• มั่นคงแข็งแรง

• มีทัศนียภาพ และทัศนวิสัยที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน และยานพาหนะ

• ไม่กีดขวางทางสัญจร การจราจร

• ไม่ติดทับซ้อนแผ่นป้ายหาเสียงผู้สมัครรายอื่น