เลือกตั้ง 62 : เรื่องต้องรู้! กาบัตรใบเดียว ได้ผล 3 อย่าง

12 ก.พ. 2562 เวลา 3:09 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เรื่องต้องรู้! การเลือกตั้งท่ี่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 นี้ กาบัตรเลือกตั้งใบเดียว ได้ผลถึง 3 อย่าง คือ

1. ได้ ส.ส.เขต กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด จะได้รับเลือกเป็น ส.ส. ซึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้ง จะมี ส.ส. ได้เพียง 1 คน

2. นำคะแนนของผู้สมัครทุกคนทุกเขตของทุกพรรค มาคำนวณหาจำนวน  ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ของแต่ละพรรค

3. พรรคที่ได้ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล ซึ่งพรรคนั้นมีมติว่า จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th