ข่าว อินโฟกราฟิก

เทียบสวัสดิการ ส.ส. VS มนุษย์เงินเดือน

เปรียบเทียบสวัสดิการของ ส.ส. และมนุษย์เงินเดือน ส.ส. ได้รับสิทธิอะไรบ้าง ต่างจากมนุษย์เงินเดือนตรงไหน? โดยเปรียบเทียบในส่วนของค่าใช้จ่ายเดินทางกลับภูมิลำเนา และสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล

เบื้องต้นพบ ส.ส. ได้รับสิทธิเดินทางกลับภูมิลำเนาฟรี ทั้งในส่วนเครื่องบิน, รถไฟ, รถโดยสารของ บขส. แถมในส่วนของรถไฟกับรถโดยสาร ยังให้สิทธิมีผู้ติดตามได้ด้วย ส่วนผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ ก็สามารถเบิกค่าเดินทางได้ ขณะที่พนักงานบริษัท แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายให้พนักงานกรณีเดินทางกลับภูมิลำเนาเลย

ขณะที่สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของ ส.ส. เช่น กรณีค่ารักษาพยาบาลทั่วไปผู้ป่วยใน อยู่ที่ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง, ค่าแพทย์ผ่าตัด 120,000 บาท/ครั้ง, ค่าห้อง-อาหาร 4,000 บาท/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง), ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 4,000 บาท/ครั้ง และรักษาทันตกรรม 5,000 บาท/ปี เป็นต้น

 

ส่วนสิทธิรักษาพยาบาล ‘พนักงานบริษัท’ พบว่า แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท  แต่โดยภาพรวมแล้วสิทธิประโยชน์พื้นฐานที่พนักงานบริษัทพึงได้รับ และเป็นไปตามเงื่อนไขผู้เข้าร่วมกองทุนประกันสังคม เช่น กรณีรักษาในสถานพยาบาลรัฐ เบิกได้ตามจริง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง, ค่าห้องและค่าอาหาร 700 บาท/วัน กรณีรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ห้อง ICU เบิกได้ 4,500 บาท/วัน, ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ 2,000 บาท/วัน และรักษาทันตกรรม 900 บาท/ปี เป็นต้น