"เยียวยา 5 พันบาท 3 เดือน" มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนกว่า 3 แสนคน

06 เม.ย. 2563 เวลา 15:26 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

6 เม.ย. 63 ความคืบหน้า  มาตรการเยียวยา 5,000 บาท สำหรับ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ทำอาชีพอิสระ ที่ไม่มีประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการที่นายจ้างหรือธุรกิจต้องหยุดกิจการเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

เช่น ลูกจ้างแรงงานในสนามมวย สนามกีฬา ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส และสถานบริการอื่น ๆ เป็นต้น เป็นเวลา 3 เดือน

ยอดลงทะเบียนล่าสุดอยู่ที่ 24,200,000 คน แต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 300,000 คน โดยจะมีการทยอยจ่ายเงินเยียวยา 8 เม.ย. 63

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th