Spring News

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 102 วัน ฉีดวัคซีนโควิดได้ 74,834 โดส

19 ก.ค. 2564 เวลา 8:36 น. 1

COUNTDOWN เปิดประเทศภายใน 120 เหลืออีก 102 วัน มีวัคซีนที่ต้องฉีดอีก 55,701,404 โดส จึงจะอยู่ในเป้าหมายฉีดวัคซีนได้อย่างน้อย 50% เป้าอยู่ที่ 546,093 โดสต่อวัน แต่ฉีดวัคซีนได้จริงเพียง 74,834 โดส

สถานการณ์ #ฉีดวัคซีนโควิด19 (วันนี้ 19 ก.ค. 64)
เปิดประเทศภายใน 120 วัน

ฉีดวัคซีนเพิ่ม 74,834 โดส

  • เข็มแรก 69,667 โดส
  • เข็มสอง 5,167 โดส

COUNTDOWN! เปิดประเทศใน 102 วัน ฉีดวัคซีนโควิดได้ 74,834 โดส

เหลือที่ต้องฉีดอีก 55,701,404 โดส ภายใน 102 วัน

ที่มา สรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ศบค. แถลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เป้าหมายในการเปิดประเทศ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ของวัคซีนทั้งหมด 150 ล้านโดส คำนวนจากประชากรทั่วประเทศราว 75 ล้านคน ตกคนละ 2 เข็ม เท่ากับ 150 ล้านโดส 50% จึงตก 75 ล้านโดส แต่เพื่อให้ง่ายจึงลดเพดานลงเหลือ 70 ล้านโดสในกรอบ 120 วัน

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในกรอบกำหนดเวลา จึงควรฉีดให้ได้ 546,093 โดสต่อวัน แต่ฉีดจริงได้ 74,834 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด