svasdssvasds

1 พ.ย. คลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดนำร่อง

1 พ.ย. คลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดนำร่อง

1 พฤศจิกายน คลายล็อกมาตรการควบคุมโควิด19 ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดพื้นที่สีฟ้า นำร่องการท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา และภูเก็ต

วันนี้ (29 พ.ย. 64) - มติประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน เผยว่า มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด19 เพื่อรองรับการประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ โดยมี 4 จังหวัดนำร่อง อย่าง กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา และภูเก็ต เป็นพื้นที่สีฟ้า เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และอนุญาตให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารได้

มติที่ประชุม ศบค. อนุญาตให้ 4 จังหวัดนำร่องสีฟ้า ดื่มแอลกอฮอล์ได้

นอกจากนี้ ยังยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิวส์) ตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น. ทุกพื้นที่ เว้นพื้นที่สีแดงเข้มที่เป็นพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด ทว่าลดจำนวนจังหวัดลงจาก 23 จังหวัด เหลือเพียง 7 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ ตาก จันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวัง 0 จังหวัด

1 พ.ย. คลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดนำร่อง 1 พ.ย. คลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดนำร่อง 1 พ.ย. คลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดนำร่อง 1 พ.ย. คลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิวส์ - ดื่มได้ใน 4 จังหวัดนำร่อง

related