svasdssvasds

ออกไปเที่ยวควรระวัง 12 จุดเสี่ยงโควิด19 ที่สาธารณะ

ออกไปเที่ยวควรระวัง 12 จุดเสี่ยงโควิด19 ที่สาธารณะ

ออกไปเที่ยวควรระวัง! 5 จุดเสี่ยงโควิด19 ที่สาธารณะ ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่บ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

ใกล้ถึงวันที่ 1 พ.ย. เข้ามาแล้ว กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศเดินหน้า “เปิดประเทศ” ซึ่งหลายคนยังคงกังวลกับสถานการณ์วิกฤติโควิด19 ที่ยังระบาดอยู่และการเปิดประเทศที่ต้องรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งเสี่ยงที่อาจจะเป็นการนำเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้าประเทศ

ทั้งนี้รัฐบาลหวังกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค ให้การติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้และระบบสาธารณสุขรองรับได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนควรเตรียมตัวและป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้รับเชื้อโควิด19 โดยเฉพาะในการใช้ชีวิตประจำวันและเดินทางไปยังที่สาธารณะต่างๆโดยเฉพาะ 12 จุดสัมผัสเสี่ยงติดโควิด19 ตามที่สาธารณะ

1.ที่จับประตู
2.ราวบันได
3.ห้องน้ำ
4.โทรศัพท์
5.เหรียญ หรือธนบัตร
6.ตู้เอทีเอ็ม
7.โต๊ะทำงาน
8.ปุ่มกดลิฟต์
9.ไมโครโฟน
10.ที่โหนราว
11.รถเข็น
12.ที่เปิดประตูรถ

ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ จนเป็นนิสัย หลังจากสัมผัสจุดเสี่ยงที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

related