svasdssvasds

10 อันดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยกังวลมากที่สุด ภาวะโลกร้อน มาเป็นอันดับ 1

10 อันดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยกังวลมากที่สุด ภาวะโลกร้อน มาเป็นอันดับ 1

ผลวิจัยพบ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่คนไทยกังวลถึง 37% เป็นอันดับสองรองจากเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น และหากลงลึกถึงรายละเอียด ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นปัญหาสิ่้งแวดล้อมอันดับ 1 ที่คนไทยกังวล

มาร์เก็ตบัซซ marketbuzzz  ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยผลวิจัยพบ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ยังเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่คนไทยกังวลถึง 37% เป็นอันดับสองรองจากเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นที่มีความกังวลถึง 44 %   

ทั้งนี้ ผลสำรวจล่าสุดจาก มาร์เก็ตบัซซ marketbuzzz  ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในหัวข้อ “คนไทยสนใจสิ่งแวดล้อมหรือไม่” ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 คน ในเดือนมิถุนายน 2565 ได้พบกับข้อมูล และมันสะท้อนถึงปัญหาที่สร้างความกังวลใจสูงสุด 5 อันดับแรก พบว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ถูกมองว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากเป็นอันดับสอง อยู่ที่ 37% รองลงมาจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น อยู่ที่ 44%   นอกจากนี้ คนไทยยังให้ความสำคัญกับปัญหาอื่นๆ รองลงมา อาทิ  การทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ, อาชญากรรม, การจราจร และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
 

มาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลวิจัยพบ ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ ยังเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่คนไทยกังวลถึง 37% เป็นอันดับสองรองจากเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

และหากลงลึกในรายละเอียดมาเพิ่มขึ้นไปอีก เพื่อให้ทุกคนตะหนักในการรักษ์โลก keep the world จะพบว่า  จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่คนไทยกังวลมากที่สุด 3 เรื่อง ได้แก่ ภาวะโลกร้อน (45%), มลภาวะทางอากาศ (35%) และการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ/อุณหภูมิ (30%) 

•10 อันดับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่คนไทยกังวลมากที่สุด 

ภาวะโลกร้อน 49% 
มลภาวะทางอากาศ 35% 
การเปลี่ยนแปลงของอากาศ/อุณหภูมิ 30% 
การจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ 22 %
รถติด / การจราจรติดขัด 19%
การใช้ทรัพยากรบนโลกมากเกินไป 17 %
ฝนแล้ง / ความแห้งแล้ง  17%
น้ำท่วม 13 % 
การลดลงของชั้นโอโซน 11% 
ยาฆ่าแมลงในอาหาร 11% 

 

10 อันดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนไทยกังวลมากที่สุด ภาวะโลกร้อน มาเป็นอันดับ 1

อย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่มีความตื่นตัวในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโลกของเราดีขึ้น และเป็นการ Keep The World  โดยที่นิยมทำกันคือ งดการสนับสนุนการซื้อขายหรือบริโภคของป่าอย่างผิดกฎหมาย (49%), ลดการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เช่น ปิดไฟหรือแอร์เมื่อไม่ได้ใช้ ดูโทรทัศน์เป็นกลุ่ม/กับคนอื่นๆ ในครอบครัว (47%), ใช้ถุงผ้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้มากขึ้น (43%), แยกขยะ (41%) หรือเรื่องใกล้ตัวอื่นๆ ที่ทุกคนสามารถทำตามได้ในทุกวัน


ผลการวิจัยของมาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเผยอีกว่าคนไทยกว่า 62% ยอมรับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี ที่มีความกังวลในเรื่องดังกล่าวสูงถึง 76% 


นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยกว่า 41% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเชื่อว่าสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า 

มาร์เก็ตบัซซ ร่วมกับวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยผลวิจัยพบ ‘ปัญหาสิ่งแวดล้อม’ ยังเป็นปัญหาระดับประเทศ ที่คนไทยกังวลถึง 37% เป็นอันดับสองรองจากเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น


 

related