"เรือพลังงานไฟฟ้า" ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา นวัตกรรมใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมเมืองกรุง [คลิป]

14 ก.พ. 2562 เวลา 3:14 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อัมพร ชาตบุษยามาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวเรือพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ณ Chatrium hotel riverside Bangkok

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) Energy Absolute เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทนอื่น ๆ มีประสบการณ์การติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า (Charging Station) และมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยจะเป็นการนำเรือพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเดินเรือให้บริการรับส่งผู้โดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่มีไอเสีย หรือเขม่าควัน เสียงเบา ก่อให้เกิดคลื่นน้อย ช่วยลดปัญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา PM2.5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงาน และยกระดับระบบการขนส่งทางน้ำ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะผู้กำกับและดูแลการขนส่งทางน้ำ จะดำเนินการร่างข้อกำหนด และจะดำเนินการจัดประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเรือโดยสาร ส่งเสริมพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป