svasdssvasds

PM 2.5 กรุงเทพฯ 13 มีนาคม 66 เช้านี้ ไม่มีพื้นที่ไหนเกินมาตรฐาน

PM 2.5 กรุงเทพฯ 13 มีนาคม 66 เช้านี้ ไม่มีพื้นที่ไหนเกินมาตรฐาน

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กรุงเทพฯ วันที่ 13 มีนาคม 2566 พื้นที่กรุงเทพ ไม่มีพื้นที่ใดเกินมาตรฐานเลย ในช่วงเช้า โดยการตรวจวัดทำในช่วง 05.00-07.00 น.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 2566 ในช่วง เวลา 05.00-07.00 น. 

 -  ตรวจวัดได้ 28-50 มคก./ลบ.ม.
 - ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 39.6 มคก./ลบ.ม. 

 -ค่า PM2.5มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด   


ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ 28-50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)


    1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
        ในช่วงวันที่ 13-19 มี.ค.2566 อากาศเริ่มอยู่ในสภาวะเปิด การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ฝุ่น PM2.5 เกิดการสะสมตัวมีแนวโน้มลดลง ช่วงนี้มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 13 - 14 มี.ค.66 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ อาจมีฝนในบางพื้นที่ จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นเกิดการปะทะกันกับมวลอากาศร้อนทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ ควรระมัดระวังรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งที่ควรระวังโรคลมแดดและวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กรุงเทพฯ วันที่ 13 มีนาคม 2566 พื้นที่กรุงเทพ ไม่มีพื้นที่ใดเกินมาตรฐานเลย ในช่วงเช้า  โดยการตรวจวัดทำในช่วง  05.00-07.00 น.
    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 มี.ค.2566 เป็นต้นไปสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากลมทางใต้ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ อย่างไรก็ตามช่วงระหว่างวันที่ 15-16 มี.ค.2566 เป็นช่วงที่ควรเฝ้าระวังของพื้นที่เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองข้ามพื้นที่ได้
   

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กรุงเทพฯ วันที่ 13 มีนาคม 2566 พื้นที่กรุงเทพ ไม่มีพื้นที่ใดเกินมาตรฐานเลย ในช่วงเช้า  โดยการตรวจวัดทำในช่วง  05.00-07.00 น.

 2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 จำนวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 13.42 น. แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก 
จุดที่ 2 เวลา 13.42 น. แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กรุงเทพฯ วันที่ 13 มีนาคม 2566 พื้นที่กรุงเทพ ไม่มีพื้นที่ใดเกินมาตรฐานเลย ในช่วงเช้า  โดยการตรวจวัดทำในช่วง  05.00-07.00 น.  
 

ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง


     - แอปพลิเคชัน AirBKK
     - www.airbkk.com
     - www.pr-bangkok.com
     - FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
     - FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
     - FB: กรุงเทพมหานคร
     - LINE ALERT
     - LINE OA @airbangkok
      เพื่อวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง 
หากพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแส ผ่านทาง Traffy Fondue
 

related