svasdssvasds

17 แหล่งน้ำทั่วประเทศ ไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์ 2566 แบคทีเรีย พยาธิ สารเคมีอื้อ

17 แหล่งน้ำทั่วประเทศ ไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์ 2566 แบคทีเรีย พยาธิ สารเคมีอื้อ

เช็กเลย! 17 แหล่งน้ำอันตรายทั่วประเทศห้ามนำมาสาดเล่น สงกรานต์ 2566 พบปนเปื้อนแบคทีเรีย พยาธิ สารเคมีเพียบ กรมควบคุมมลพิษ เตือน เล่นน้ำด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้น้ำเข้าตา หู จมูก ปาก หากเกิดระคายเคืองผิวหนัง เม็ดผื่นคันขึ้น ควรหยุดเล่นและทำความสะอาดร่างกายทันที

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับเทศกาล สงกรานต์ 2566 จำนวน 61 แหล่งน้ำไหล และ 9 แหล่งน้ำนิ่ง (ได้แก่ เวียงหนองหล่ม บึงราชนก บึงสีไฟ กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร ทะเลน้อย ทะเลหลวง และ ทะเลสาบสงขลา)

โดยตรวจสอบ คุณภาพน้ำ ช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2566 โดยภาพรวมคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 4 (3 แหล่งน้ำ) เกณฑ์ดีร้อยละ 52 (35 แหล่งน้ำ) เกณฑ์พอใช้ร้อยละ 31 (21 แหล่งน้ำ) และเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ 13 (9 แหล่งน้ำ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ำแหล่งน้ำส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดี และเกณฑ์คุณภาพน้ำตั้งแต่พอใช้ มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาเล่น สงกรานต์ 2566 ได้ โดยแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณปลายน้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จากการประเมินผลคุณภาพน้ำช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2566 โดยพิจารณาจากจุดตรวจวัดที่มีค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มากกว่า 4,000 MPN/100 มิลลิลิตร พบพื้นที่ของแหล่งน้ำที่ไม่ควรสัมผัสน้ำโดยตรงหรือไม่ควรใช้น้ำในการเล่น "สงกรานต์ 2566" ได้แก่ 

1.แม่น้ำเจ้าพระยา (กรุงเทพฯ และ อ.บางกรวย อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี) 

2.แม่น้ำน่าน (อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร) แม่น้ำยม (อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย) 

3.แม่น้ำท่าจีน (อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.นครปฐม และ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี) 

4.แม่น้ำวัง (อ.เมือง จ.ลำปาง) แม่น้ำลำปาว (อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์) 

5.แม่น้ำสงคราม (อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร) 

6.แม่น้ำแม่กลอง (อ.เมือง อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) 

7.แม่น้ำตาปี (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)

8.แม่น้ำป่าสัก (อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา) แม่น้ำปากพนัง (อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช)

9.แม่น้ำลพบุรี (อ.เมือง จ.สิงห์บุรี) 

10.แม่น้ำเพชรบุรี (อ.เมือง จ.เพชรบุรี) 

11.แม่น้ำจันทบุรี (อ.เมือง จ.จันทบุรี) 

12.แม่น้ำชุมพร (อ.เมือง จ.ชุมพร) 

13.แม่น้ำระยอง (อ.เมือง จ.ระยอง) 

14.แม่น้ำปัตตานี (อ.เมือง จ.ปัตตานี) 

15.แม่น้ำพังราด (อ.นายายอาม จ.จันทบุรี) 

16.กว๊านพะเยา(หน้าสถานีประมงน้ำจืด เมือง จ.พะเยา) 

17.แม่น้ำกวง (อ.เมือง จ.ลำพูน) บึงราชนก (อ.เมือง จ.พิจิตร) และแม่น้ำปิง (อ.เมือง จ.ตาก)

นายพรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยวทั่วประเทศที่ คพ.ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนก.พ.– มี.ค.2566 จำนวน 77 หาด แบ่งออกเป็นชายฝั่งตะวันออกจำนวน 13 หาด อ่าวไทยตอนในจำนวน 14 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตกจำนวน 15 หาด และชายฝั่งอันดามันจำนวน 35 หาด พบว่าโดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สามารถทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ และจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ ประจำปี 2565 พบว่า ชายหาดที่มีคุณภาพน้ำทะเลดีที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1.หาดทุ่งวัวแล่น จังหวัดชุมพร มีผลเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในระดับดีมาก

2.หาดริ้น เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.หาดบางเบน จังหวัดระนอง

4.หาดไก่แบ้ เกาะช้าง จังหวัดตราด

5.หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

6.หาดเฉวงน้อย เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์

7.หาดหินงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.หาดปากบารา จังหวัดสตูล

9.หาดชาญดำริ จังหวัดระนอง

10.หาดปากเกาะ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา มีผลเกณฑ์คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในระดับดี

น้ำที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เล่นน้ำ สงกรานต์ 2566 ควรเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือ การเล่นน้ำไม่ควรใช้น้ำสกปรก เนื่องจากน้ำดังกล่าวจะปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียและพยาธิ รวมถึงสารเคมีที่เป็นพิษ หากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ควรมีการสังเกตสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำ ได้แก่ กลิ่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียและสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำไม่ควรมีสิ่งต่างๆ เช่น มีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานหรือชุมชน พืชน้ำ และน้ำมีสภาพขุ่นข้น หรือเขียวเข้ม

ทั้งนี้ผู้เล่นน้ำสงกรานต์ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้น้ำเข้าตา หู จมูก ปาก และควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหลังเล่นน้ำสงกรานต์ หากขณะเล่นน้ำเกิดอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นและทำความสะอาดร่างกายทันที สำหรับการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดควรระมัดระวังสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น แมงกะพรุน และหมึกสายวงฟ้า ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ ร่างกายโดยการสัมผัส รวมทั้งควรตรวจสอบสภาพอากาศ และคลื่นลม เพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำด้วย

related