svasdssvasds

"วราวุธ" ตั้งเป้ากำจัดขยะพลาสติก 100 % ในปี 2570 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero

"วราวุธ" ตั้งเป้ากำจัดขยะพลาสติก 100 % ในปี 2570 พร้อมเดินหน้าสู่ Net Zero

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดันไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และ กำจัดขยะพลาสติกให้ได้ 100% ในปี 2570

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” การประชุมระดับนานาชาติที่รวมพลังขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยระบุว่า การจัดการกับวิกฤตโลกร้อนในทุกมิติ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องจัดการ รัฐบาลกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC Nationally Determined Contributions) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 40% ภายในปี 2573 แบ่งส่วนสัดการจัดการภายในประเทศเป็น 30% และจากความร่วมมือระหว่างประเทศ 10% 

และได้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำลังเร่งพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) อย่างจริงจัง รัฐบาลได้ริเริ่มระบบการเงินสีเขียว (Green Finance) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในนวัตกรรมและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

นายวราวุธ กล่าวว่า ภาคเอกชนของประเทศไทย มีการตื่นตัวและขับเคลื่อนกันอย่างมหาศาล GC เป็นหนึ่งในผู้นำ และ มีอีกหลายบริษัทในประเทศที่มีการขับเคลื่อน จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น Supply Chain ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เมื่อขยายวงไปแล้ว ผู้ผลิตทั้งหลายจะมีการปรับตัวตามกัน สิ่งต่อมาที่ภาครัฐจะต้องเร่งทำ คือ การออกระเบียบกฎหมาย จากนี้ไปหากเราจะอยู่กับปัญหา Climate Change ได้ จะต้องมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนทุกคน 

ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทุกองคาพยพของกระทรวงได้ขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่ การสร้างความตื่นตัว สร้างความตระหนักรู้ และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น การที่ไทยไปเซ็นสัญญากับทางสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต และ การสนับสนุนทางการเงิน ทำให้กทม. สามารถปรับเปลี่ยนรถขนส่งมวลชน เป็นรถไฟฟ้า 100% สิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงภาพรวมประเทศไทยของรัฐบาล ที่มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นผู้นำ ในการแก้ไขปัญหาเรื่อง Climate Change 
 

“เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนที่มีงบประมาณและความคล่องตัวในการดำเนินการสูง อย่างเช่นวันนี้ที่ GC ได้ดำเนินให้เห็นว่าการนำวัสดุเหลือใช้ การลดปริมาณขยะพลาสติก มาแปรสภาพให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ได้ แสดงให้เห็นว่าเป็นการสอดคล้องกับโรดแมปที่ประเทศไทยต้องการกำจัดขยะพลาสติกให้ได้ 100% ภายในปี 2570” 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่โลกต้องเผชิญ GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ GC จึงได้จับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ 

"เราเชื่อว่า งานในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญคือ สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน Together to Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป"

สำหรับปีนี้ GC ได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้า “Together To Net Zero” หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการลดคาร์บอนต่ำ ซึ่ง GC ขับเคลื่อนการทำงานด้าน Climate Actions อย่างยั่งยืนในหลายมิติ