svasdssvasds

"น้ำมันลดฝุ่น" มาตรฐานยูโร 5 ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5

"น้ำมันลดฝุ่น"  มาตรฐานยูโร 5 ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5

ช่วงหน้าหนาวแบบนี้ปัญหาที่มักจะตามมาคือ ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งที่ปั๊มน้ำมันบางจากมีการจำหน่าย น้ำมันลดฝุ่น มาตรฐานยูโร 5 (เป็นปีที่ 4) ในราคาเท่าเดิมตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2566 แม้ต้นทุนจะสูงก็ตาม เพื่อร่วมบรรเทาปัญหา PM 2.5 ซึ่งน้ำมันลดฝุ่นนี้จะมีค่ากำมะถันลดลงถึง 5 เท่า

"น้ำมันลดฝุ่น"  มาตรฐานยูโร 5 ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 “น้ำมันลดฝุ่น” หรือน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ เป็นน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่ากำมะถันลดลงถึง 5 เท่า (น้อยกว่า 10 ppm) อ้างอิงจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการปรับลดปริมาณกำมะถันในน้ำมันดีเซลนี้ สามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ เพราะกำมะถันในน้ำมันเมื่อถูกเผาไหม้จะเกิดเป็นซัลเฟตและจับกับมลพิษอื่น ทำให้เกิดเป็นฝุ่น PM 2.5

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

"น้ำมันลดฝุ่น"  มาตรฐานยูโร 5 ช่วยบรรเทาปัญหา PM 2.5 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ริเริ่มจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” หรือน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ มาตรฐานยูโร 5 เป็นรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาปัญหามลภาวะด้วยการจำหน่าย “น้ำมันลดฝุ่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกชนิดในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นปริมาณกำมะถันต่ำเทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาเท่าเดิม แม้ต้นทุนสูงกว่า เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีต่อต้นปีของทุกๆ ปี โดยบางจากฯ จะปรับคุณภาพน้ำมันดีเซลทุกลิตรที่จำหน่ายในสถานีบริการบางจากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวมจำนวน 139 สาขา เป็นดีเซลปริมาณกำมะถันต่ำ เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 ที่มีค่ากำมะถันลดลงถึง 5 เท่า

นอกจากนี้ลูกค้าบางจากฯ สามารถนำใบเสร็จจากการเติมน้ำมันไปรับบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรี 11 รายการ พร้อมให้คำปรึกษาวิธีการดูแลให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ปล่อยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้อันเป็นสาเหตุของ PM 2.5 ได้ที่ FURiO Care และ Wash Pro รวม 40 สาขาที่ร่วมรายการ (ดูรายชื่อได้ที่ www.bcpcarcare.com)

ร่วมช่วยให้อากาศสะอาด ดีต่อโลก ดีต่อเรา เติมน้ำมันดีเซลบางจากกำมะถันต่ำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com