svasdssvasds

เปิดแผนรับมือจัดการกระทงกทม.หลังเทศกาล เช็กเลยลอยที่ไหนในกทม.ได้บ้าง?

เปิดแผนรับมือจัดการกระทงกทม.หลังเทศกาล เช็กเลยลอยที่ไหนในกทม.ได้บ้าง?

เปิดสถานที่ลอยกระทงในกรุงเทพฯ มีที่ไหนบ้าง? พร้อมเปิดมาตรการกทม.ในการจัดเก็บกระทงหลังจบเทศกาล ว่ากทม.จะเตรียมความพร้อมกับขยะกระทงอย่างไร?

เพื่อคำนึงถึงความสะอาดของลำน้ำ โดยเฉพาะเจ้าพระยา แม้จะยังมีการรณรงค์ไม่ลอยกระทงในลำน้ำเปิด แต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด

วันที่ 8 พ.ย. 2565 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมมาตรการด้านต่าง ๆ สำหรับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 นี้ เพื่อให้การจัดงานทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านพื้นที่ให้กับประชาชน กทม.จึงได้เปิดให้ลอยกระทงในสวนสาธารณะของกทม. กว่า 33 แห่ง ระหว่างเวลา 05.00-24.00 น. สวนสาธารณะ 33 แห่งประกอบด้วย

เขตปทุมวัน สวนลุมพินี เขตจตุจักร สวนจตุจักร สวนวชิรเบญจทัศ เขตลาดกระบัง สวนพระนคร สวน 60 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เขตพระนคร สวนสราญรมย์ สวนรมนีนาถ สวนสันติชัยปราการ เขตทุ่งครุ สวนธนบุรีรมย์ เขตบึงกุ่ม สวนเสรีไทย สวนนวมินทร์ภิรมย์ เขตหนองจอก สวนหนองจอก สวนราษฎร์ภิรมย์ เขตคลองเตย สวนเบญจสิริ สวนเบญจกิติ เขตมีนบุรี สวนบึงกระเทียม สวนพระยาภิรมย์ เขตคลองสามวา สวนวารีภิรมย์ สวนสิริภิรมย์

เขตบางคอแหลม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เขตราชเทวี สวนสันติภาพ เขตบางเขน สวนกีฬารามอินทรา เขตดอนเมือง สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตประเวศ สวน 50 พรรษา มหาจักรีสิรินธร สวนวนธรรม เขตทวีวัฒนา สวนทวีวนารมย์ เขตบางพลัด สวนหลวงพระราม 8 เขตลาดพร้าว สวนสาธารณะบึงน้ำลาดพร้าว 71

เขตบางกอกน้อย สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขตสาทร สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (สาทร) เขตบางแค สวนบางแคภิรมย์ เขตบางขุนเทียน สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบเก็บกระทง

ส่วนในเรื่องของการจัดเก็บกระทงหลังเสร็จสิ้นงาน หน่วยงานของกทม.จะแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • สำนักสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบกระทงในแม่น้ำจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 8 ไปจนถึงสะพานพระราม 9 ประมาณ 15 กิโลเมตร และในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
  • ส่วนสำนักระบายน้ำ รับผิดชอบจัดเก็บกระมงในคูคลองและบึงรับน้ำ
  • สำนักงานเขตรับผิดชอบจัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เปิดสถานที่ลอยกระทงในกรุงเทพฯ ลอยที่ไหนได้บ้าง หายห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม กทม.จะจัดการกับกระทงอย่างไรบ้าง?

สำหรับแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดเก็บกระทงกทม.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และวัสดุ อุปกรณ์ ยานพหนะในการจัดเก็บกระทงแล้ว จำนวน 189 คน เรือเก็บขยะจำนวน 30 ลำ ติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำ เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช จํานวน 2 ลํา จอดที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร  เรือเก็บขนและลำเลียงวัชพืช จํานวน 2 ลํา  เรือตรวจการณ์ จํานวน 2 ลํา  รถตรวจการณ์ จํานวน 5 คัน  รถบรรทุกเทท้าย จํานวน 9 คัน ใช้ในการลําเลียงกระทงไปส่งที่สถานีขนถ่ายมูลฝอย  ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

จากนั้นจะลำเลียงกระทงที่จัดเก็บได้ ขึ้นรถ 2 จุด คือบริเวณปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมขนย้ายไปกําจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย ทั้ง 3 แห่งของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขมและสายไหม เพื่อกําจัดต่อไป สําหรับกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจะมีการคัดแยกเข้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ซึ่งเป็นการนํากระทงกลับมาใช้ประโยชน์และลดภาระค่าใช้จ่ายในการนํากระทงไปฝังกลบ

เปิดสถานที่ลอยกระทงในกรุงเทพฯ ลอยที่ไหนได้บ้าง หายห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สํานักงานสวนสาธารณะ สํานักงานเขต และสํานักการระบายน้ำ จะรวบรวมผลการจัดเก็บกระทง ส่งให้สํานักสิ่งแวดล้อม ก่อนเวลา 05.00 น. ของวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนรายงานผลการจัดเก็บกระทงให้เสร็จภายในเวลา 07.00 น. ของวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และจะรายงานผลผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th และสื่อออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วย

สถิติจำนวนกระทงในปี 2564 ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บกระทงได้จำนวน 403,235 ใบ จากสถิติการจัดเก็บกระทง เมื่อเทียบกับปี 2563 ปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ จํานวน 492,537 ใบ และแนวโน้มปริมาณกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.40 เป็น 96.46 ในขณะที่การใช้กระทงโฟมมีปริมาณลดลงจากร้อยละ 3.60 เป็น 3.54

เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น กระทงที่ทําจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสําปะหลัง ชานอ้อย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย และได้ขอความร่วมมือเขตแจ้งสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองในพื้นที่ที่มีการลอยกระทงงดใช้กระทงโฟม

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครพบปัญหาในการดําเนินการจัดเก็บกระทง ได้แก่ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในแม่น้ำเจ้าพระยา ทําให้การจัดเก็บกระทงเป็นไปได้ยาก  ปัญหาปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก ทําให้ยากต่อการจัดเก็บกระทง และการพบตะปู เข็มหมุด ปนมากับกระทง ทําให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บกระทงและทําให้เครื่องจักรเสียหาย

วิธีลอยกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกคนเห็นความสําคัญ และมีความตระหนักใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมการลอยกระทงควบคู่กับการรักษา สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทราบ ซึ่งวิธีลดปริมาณขยะ หลังคืนลอยกระทง

  • ให้ประชาชนลอยกระทงร่วมกัน โดยร่วมลอย 1 ครอบครัว/1 คู่รัก/1 กลุ่ม/1 สํานักงานต่อ 1 กระทง
  • เลือกกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ขนาดเล็ก ใช้วัสดุไม่หลากหลาย เพื่อลดภาระในการคัดแยก
  • ใช้กระทงธรรมชาติ ลดการใช้กระทงโฟม โดยหันมาใช้กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระทงน้ำแข็ง กระทงที่ทําจากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสําปะหลัง ชานอ้อย เนื่องจากกระทงดังกล่าวจะไม่ทําลายสภาพแวดล้อม หากเก็บกระทงไม่หมดก็จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากกระทงโฟมที่ต้องกําจัดโดยการนําไปฝังกลบและ ใช้เวลานานในการย่อยสลาย
related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด