svasdssvasds

ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่อันดับ 1 อากาศแย่โลก ทั้งสัปดาห์ ประกาศ WFH แล้ว 9-11 เม.ย.

ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่อันดับ 1 อากาศแย่โลก ทั้งสัปดาห์ ประกาศ WFH แล้ว 9-11 เม.ย.

เชียงใหม่ วิกฤติหนัก ฝุ่น PM 2.5 ติดอันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกตลอดกว่าสัปดาห์ มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อทุกคน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน สวมหน้ากากภายนอกบ้าน ล่าสุด ออกประกาศข้อแนะนำ ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 9-11 เม.ย. ลดผลกระทบฝุ่นพิษ

SHORT CUT

 • จังหวัดเชียงใหม่ PM 2.5 พุ่งติดอันดับ 1 อากาศแย่ที่สุดในโลกตลอดทั้งสัปดาห์ หลายพื้นที่วิกฤต เกินมาตรฐาน

 • เชียงใหม่ ออกประกาศข้อแนะนำ ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 3 วัน 9-11 เมษายน นี้ 

 • นักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน

เชียงใหม่ วิกฤติหนัก ฝุ่น PM 2.5 ติดอันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลกตลอดกว่าสัปดาห์ มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อทุกคน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน สวมหน้ากากภายนอกบ้าน ล่าสุด ออกประกาศข้อแนะนำ ภาครัฐ-เอกชน Work from Home 9-11 เม.ย. ลดผลกระทบฝุ่นพิษ

9 เม.ย. 2567  สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 บริเวณเขตภาคเหนือค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เว็บไซต์ iqair รายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก โดยรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 07.15 น. พบว่า จ.เชียงใหม่ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก ซึ่งเป็นระยะเวลากว่าสัปดาห์ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกบ้าน สวมหน้ากากภายนอกบ้าน

ฝุ่น PM2.5 เชียงใหม่อันดับ 1 อากาศแย่โลก ทั้งสัปดาห์ ประกาศ WFH แล้ว 9-11 เม.ย.

โดยฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานที่บริเวณภาคเหนือ

 1. สันทราย, จังหวัดเชียงใหม่
 2. ดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่
 3. เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
 4. เชียงราย, จังหวัดเชียงราย
 5. สุโขทัย, จังหวัดสุโขทัย
 6. Mae On, จังหวัดเชียงใหม่
 7. อุตรดิตถ์, จังหวัดอุตรดิตถ์
 8. แม่เมาะ, จังหวัดลำปาง
 9. ขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น
 10. เพชรบูรณ์, จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ล่าสุด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อแนะนำแนวทางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง ลงวันที่ 8 เม.ย.67 โดยเนื้อหาระบุว่า 

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4- 8 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง มีค่าเกินค่ามาตรฐาน (อยู่ระหว่าง 84.1 - 224.3 มคก./ลบ.ม) อันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้หน่วยงานรัฐทุกแห่ง นำระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และใช้ช่องทางการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางในการปฏิบัติงาน

2. ขอความร่วมมือสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาให้บริการ ห้องปรับอากาศ เป็นอันดับแรก เพื่อลด ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

3. ขอความร่วมมือให้ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อกิจการของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ เพื่อลดการออกเคหสถาน

4. ขอความร่วมมือประชาชน และนักท่องเที่ยว ปรับลดกิจกรรมนอกบ้านในช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ขอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทุกครั้ง

5. ขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบาง ( เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว) ลดหรืองดกิจกรรมนอกบ้าน

6. ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาเปิดบริการห้องลดฝุ่น ให้แก่ประชาชน 

7. ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการเรียนการสอน และไม่มีห้องลดฝุ่นพิจารณาหยุดการเรียนการสอน

8. ให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีสวนสาธารณะ ในความดูแล พิจารณาปิดพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่จะได้ติดตามสถานการณ์ และออกประกาศให้ประชาชนทราบ ในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related