svasdssvasds

ไทยเสี่ยงเป็นอันดับ 9 ของโลก! กับ วิกฤตการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ไทยเสี่ยงเป็นอันดับ 9 ของโลก! กับ วิกฤตการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

ไทยเสี่ยงเป็นอันดับ 9 ของโลก วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชวนรู้จัก “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” รวมนวัตกรรมที่มาพร้อมความรับผิดชอบของ 6 องค์กร ร่วมมือกันผลักดันการต่อสู้กับ Climate Change

SHORT CUT

  • “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” รวมนวัตกรรมที่มาพร้อมความรับผิดชอบของ 6 องค์กร ร่วมมือกันผลักดันการต่อสู้กับ Climate Change
  • ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก เป็นความท้าทายการอยู่รอดที่ทุกคนต้องเผชิญไปพร้อมๆ กัน
  • พัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคมาสนใจปัญหาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ไทยเสี่ยงเป็นอันดับ 9 ของโลก วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชวนรู้จัก “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์” รวมนวัตกรรมที่มาพร้อมความรับผิดชอบของ 6 องค์กร ร่วมมือกันผลักดันการต่อสู้กับ Climate Change

ประเทศไทยเสี่ยงได้รับผลกระทบเป็นอันดับ 9 ของโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิกฤตที่ไม่อาจมองข้าม แม้ว่าตอนนี้ประชาคมโลกกว่า 200 ประเทศ ได้ให้คำมั่นในความตกลงปารีส COP 28 ที่จะจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ระบุว่า ตัวเลข 1.5 องศาเซลเซียสถือเป็น ‘จุดเปลี่ยนหลัก’ ที่หากโลกของเรามีอุณหภูมิสูงกว่านี้ ธรรมชาติจะอยู่ในสภาพเกินรับไหวจนไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีก และหากวิกฤตนี้เดินทางไปถึงจุด “Point of No Return” ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก

ไทยเสี่ยงเป็นอันดับ 9 ของโลก! กับ วิกฤตการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
 

เป็นความท้าทายการอยู่รอดที่ทุกคนต้องเผชิญไปพร้อมๆ กัน และต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลงอย่างรู้คุณค่า เมื่อขยะคือหนึ่งในสาเหตุหลักของวิกฤตสิ่งแวดล้อม 6 องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ อิชิตัน กรุ๊ป, เอสซีจี แพคเกจจิ้ง, นิว อาไรวา (แบรนด์ QUALY), เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง, อาร์ทีดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ และทิฟฟานี เดคคอร์ 

ไทยเสี่ยงเป็นอันดับ 9 ของโลก! กับ วิกฤตการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ

รวมพลังด้วยความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนานวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง ผ่านการรีโอเพนนิ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล” ที่มีแนวคิด “ผลิตอย่างรับผิดชอบ บริโภคอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคหันมาสนใจปัญหาและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือของ 6 องค์กรในครั้งนี้ เพื่อตั้งใจที่จะแสดงเจตน์จำนงในการนำนวัตกรรมที่ก้าวหน้า มาแสดงความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณค่าสูง เพื่อบอกว่า “เราทุกคน มีส่วนร่วมในการเพิ่มอุณหภูมิโลกผ่านการบริโภคทรัพยากรโลก การสู้กับ Climate Change จึงเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ที่ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกัน แก้ไขปัญหาในแบบที่ตัวเองทำได้ เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related