svasdssvasds

พื้นที่ชุ่มน้ำบราซิลเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ ป่าถูกเผาวอดแล้วกว่า 3,400 ตร.กม.

พื้นที่ชุ่มน้ำบราซิลเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ ป่าถูกเผาวอดแล้วกว่า 3,400 ตร.กม.

“แพนทานัล” พื้นที่ชุ่มน้ำใหญ่สุดในโลกในบราซิลกำลังถูกไฟไหม้ครั้งรุนแรง โดยในปีนี้ปีเดียว พื้นที่แห่งนี้เกิดไฟป่ามากกว่าปีที่แล้วถึง 10 เท่า

SHORT CUT

  • ภูมิภาค “แพนทานัล” ในบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนที่ใหญ่สุดในโลก กำลังเกิดไฟป่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์
  • พื้นที่ชุ่มน้ำแพนทานัลถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 3,400 ตารางกิโลเมตร ทุบสถิติที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เก็บรวบรวมมาตั้งแต่ปี 2012
  • ภูมิภาคแพนทานัลถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด อาทิ เสือจากัวร์ สมเสร็จ และตัวกินมด ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable)

“แพนทานัล” พื้นที่ชุ่มน้ำใหญ่สุดในโลกในบราซิลกำลังถูกไฟไหม้ครั้งรุนแรง โดยในปีนี้ปีเดียว พื้นที่แห่งนี้เกิดไฟป่ามากกว่าปีที่แล้วถึง 10 เท่า

ขณะนี้ ภูมิภาค “แพนทานัล” ในบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อนที่ใหญ่สุดในโลก กำลังเกิดไฟป่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิล (INPE) เปิดเผยว่า จำนวนไฟป่าที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว เพิ่มขึ้นมากถึง 10 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ไฟป่าในพื้นที่ชุ่มน้ำในบราซิลเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ Credit ภาพ Reuters

อย่างไรก็ดี โครงการติดตามดาวเทียมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติริโอ เดอ จาเนโรของบราซิล เผยข้อมูลว่า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 มิถุนายน 2567 พื้นที่ชุ่มน้ำแพนทานัลถูกเผาวอดไปแล้วกว่า 3,400 ตารางกิโลเมตร ทุบสถิติที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เก็บรวบรวมมาตั้งแต่ปี 2012

ภูมิภาคแพนทานัลถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด อาทิ เสือจากัวร์ สมเสร็จ และตัวกินมด ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วเป็นสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable)

ซากของสัตว์ป่าที่ถูกไฟเผาไหม้เกรียม Credit ภาพ Reuters

ซากของสัตว์ป่าที่ถูกไฟเผาไหม้เกรียม Credit ภาพ Reuters

นอกจากสัตว์แล้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน โดยภูมิภาคแพนทานัลมีจำนวนประชากรราว 3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำฟาร์มปศุสัตว์ และประมง

ชาวท้องถิ่นรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าว Reuters ว่า “พวกผู้ชายต้อนฝูงวัวข้ามที่ราบไปด้วยหวังว่าจะรอดพ้นจากเพลิงพิโรธ แต่ดูจากวิถีไฟที่กำลังลุกลามแล้ว หากปล่อยไว้แบบนี้พวกเขาคงโดนเผาแน่ ๆ”

ประชาชนได้รับผลกระทบหนัก Credit ภาพ Reuters

ไฟไหม้พื้นที่ชุ่มน้ำในบราซิล: โลกเดือดเป็นเหตุ

ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่าสาเหตุของไฟป่าเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำแพนทานัล ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และมีภาวะโลกเดือดที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ซ้ำเข้าไปอีกกระทง

“แพนทานัล” ในบราซิลเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่  Credit ภาพ Reuters

นอกจากนี้ นักสิ่งแวดล้อมบราซิล ชี้ว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญมีส่วนทำให้ปริมาณฝนในพื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าวลดลงอย่างมาก ระดับน้ำในแม่น้ำลดต่ำลง จึงเป็นเหตุให้ภูมิภาคแพนทานัลเสี่ยงเกิดไฟป่ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาทางการเกษตร ถูกผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของไฟป่าส่วนใหญ่ที่เกิดเพิ่มขึ้นในแพนทานัล

 

ที่มา: Reuters

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related