svasdssvasds

เมื่อมินิมอลโคจรมาพบความยั่งยืน จุดร่วมรักษ์โลกรับมือวิกฤติสิ่งแวดล้อม

เมื่อมินิมอลโคจรมาพบความยั่งยืน จุดร่วมรักษ์โลกรับมือวิกฤติสิ่งแวดล้อม

ปรัญชา มินิมอลลิสม์ หรือ แนวคิด 'น้อยแต่มาก' ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการบริโภค ตัดสินใจเลือกอย่างฉลาด และกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม

ชาว มินิมอล ที่ใช้คติ "น้อยแต่มาก" เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงการกิน อยู่ ดำรงชีวิตองค์รวม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ จะรู้มั้ยว่า คุณกำลังก้าวขาข้างหนึ่งสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเข้าให้แล้ว

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ Ecomena ที่ให้บริการและคำปรึกษา จัดอบรม เผยแพร่ความรู้ ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

ได้สรุป 3 ข้อเงื่อนไขของการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ที่จะเป็นอุดมคติสำหรับคนในโลกอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพื่อรักษาความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและการบริโภคของมนุษย์ที่มีเวลาให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองได้

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของมนุษย์ยังสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นอิสระ ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมของมนุษย์ครอบคลุมสำหรับทุกคน เช่น แหล่งทำมาหากินที่ปลอดภัย

สิทธิมนุษยชนสากลและปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ใช้ทรัพยากรเพื่อดำรงชีพได้อย่างเพียงพอเพื่อครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบด้วยสุขภาพและความปลอดภัย ผู้นำที่รับรองสิทธิส่วนบุคคล แรงงานและเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

อุดมคติ 3 เงื่อนไขนี้ช่วยสร้างให้เกิดความยั่งยืนบนโลก ที่กำลังสั่นคลอนกับวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการ เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตอบสนองความต้องการ ซึ่งเป้าหมายที่กล่าวมาเป็นเส้นทางเริ่มต้นเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับคนทั่วโลกอย่างเท่าเทียม

มินิมอลลิสม์ หรือ ลัทธิจุลนิยม (Minimalism) คือ เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบที่เก็บเฉพาะแก่นแกนสำคัญ ที่ปัจจุบันกลายเป็นแนวคิดของการดำรงชีวิตกำจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการในบ้าน เพื่อให้เราสามารถจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ชื่นชมสิ่งที่เรามี โดยไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาเติมเต็มเพิ่มจากเดิม

ส่วน ความยั่งยืน (Sustainability) คือการใช้ชีวิตแบบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เพื่อให้โลกยังสมดุลและเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต่อไป โดยเป็นการใช้ชีวิตด้วยการเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของเราที่มีต่อโลก

แล้วปรัญชาแห่งความเรียบง่าย น้อยแต่มาก (Minimalism) ช่วยสร้างความยั่งยืนได้อย่างไร?

Barcelona Pavilion.jpg
CC BY-SA 3.0, Link

เคล็ดลับของนักมินิมอลลิสต์ Vourneen ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ได้ช่วยค้นหาจุดร่วมของ Minimalism และ Sustainability สอดรับกันในการลดการบริโภคและกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลง 
ซึ่งการใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนมีหลักการสำคัญ 3 ข้อคือ 

  1. การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด 
  2. การลดการสร้างขยะของเสีย 
  3. การใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม

ในทุกๆ การตัดสินใจจะผ่านการตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโลกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้า ที่คำนึงถึงการใช้วัสดุที่ยั่งยืน คงทน มาจากแหล่งผลิตที่ออแกนิค หรือ การเดินทางที่เลือกใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟลดการปล่อยก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์

ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาพกว้างและความยั่งยืนให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม

ความเรียบง่ายแบบ Minimalism ช่วยสร้างไลฟ์สไตล์ไม่เน้นการบริโภคและยั่งยืน ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทุกสิ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสร้างขยะขึ้นใหม่รู้จักการหาคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ ดูแลรักษาอย่างดีให้สามารถใช้งานได้นานที่สุด มีสติก่อนการซื้อและทิ้งขว้างเพื่อปกป้องโลกด้วยกัน

ที่มา

theplainsimplelife.com

ecomena.or

related