svasdssvasds

ส่องเทรนด์ใช้น้ำรักษ์โลก ! น้ำดื่มไร้ฉลากรีไซเคิลได้ VS ถังน้ำบำบัดน้ำเสีย

ส่องเทรนด์ใช้น้ำรักษ์โลก ! น้ำดื่มไร้ฉลากรีไซเคิลได้ VS ถังน้ำบำบัดน้ำเสีย

คนรุ่นใหม่รักษ์โลกมาแรง ! ให้ความสนใจธุรกิจที่รักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น โดยเฉพาะรนด์ใช้น้ำรักษ์โลก ล่าสุดมีน้ำดื่มไร้ฉลากพร้อมรีไซเคิลได้ นอกจากยังมีถังน้ำบำบัดน้ำเสีย ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่

เทรนด์รักษ์โลกมาแรงมากทั้งในต่างประเทศ และในไทย ลูกค้าหรือผู้บริโภคหันมาสนใจเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลกมากขึ้น นั่นคือโจทย์ใหญ่ที่ผู้ผลิต หรือเจ้าของแบรนด์ เจ้าของธุรกิจจะต้องผลิตสินค้าให้รักษ์โลกเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้านี้คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) เผยผลสำรวจร่วมกับภาคเอกชน เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่กับสินค้ารักษ์โลก พบว่า คนรุ่นใหม่ พร้อมจ่ายซื้อสินค้ารักษ์โลก แต่ราคาต้องเข้าถึงได้เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้จะเปิดกว้างรับรู้พร้อมเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหามลพิษ ปัญหาโลกร้อน ที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต พร้อมมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้ารักษ์โลกที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบ คือต้องปลอดภัย สะดวก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปเติมได้ สกัดหรือมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เป็นต้น

ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่คาดหวังมากๆ กับสินค้าที่รักษ์โลก แต่ก็มีแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ที่เริ่มหันมาผลิตสินค้ารักษ์โลก อย่างเช่นวันก่อนได้นำเสนอเรื่องราวสำหรับเทรนด์การใช้แบบน้ำอุปโภคบริโภคแบบรักษ์โลกที่ปัจจุบันหลายบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการออกแบบขวดน้ำรักษ์โลก ซึ่งก็ได้มีการดีไซน์ขวดน้ำดื่มรักษ์โลก C2(ซีทรู) ที่นอกจากจะดีไซน์สวยล้ำแล้ว ยังไม่มีฉลากพลาสติก เหลือไว้เป็นขยะที่ต้องทำลายด้วยกระบวนการฝังกลบหรือเผา ทำให้น้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ไร้ฉลากสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

โดยน้ำดื่มไร้ฉลากC2(ซีทรู เป็นน้ำดื่มรักษ์โลกสัญชาติไทยที่ได้รับการถูกตีพิมพ์ในนิตรสารชื่อดังของอังกฤษ อย่าง ECO PLASTIC IN PACKAGING ฉบับเดือน October 2022 และหนังสือดีไซน์ของอิตาลี ชื่อ BEST IN PACKAGING ปี 2021

ส่องเทรนด์ใช้น้ำรักษ์โลก ! น้ำดื่มไร้ฉลากรีไซเคิลได้ VS ถังน้ำบำบัดน้ำเสีย

นั่นคือตัวอย่างสินค้ารักษ์โลกประเภทน้ำดื่มรักษ์โลกที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันนี้จะพามารู้จักถังน้ำรักษ์โลกที่กำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการของตลาดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักษ์โลก ถังน้ำที่ว่านี้มีชื่อว่า DOS LIFE ของบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด ซึ่งถือว่าสุดยอดนวัตกรรมถังเก็บน้ำมาตรฐานระดับโลก ซึ่งนายดิศนิติ  โตวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เล่าว่า ถังน้ำจะความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และออกแบบได้อย่างลงตัวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับโลก

ขณะเดียวกันได้มีการจัดการระบบน้ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำบนดิน ถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังดักไขมัน ถังบำบัดน้ำเสีย และงานออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยไฮไลท์ ที่สำคัญ คือนวัตกรรม DOS Aeliftor & Solar Cell ชุดเติมอากาศใช้สําหรับบําบัดน้ำเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำเพื่อลดปัญหามลพิษทางน้ำ มีการพัฒนานวัตกรรมระบบเติมอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศของระบบบําบัดให้มากขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าระบบบําบัดแบบเดิม 50-70%

โดยใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่เป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้าเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนได้มากยิ่งขึ้น จุดเด่นของชุดอากาศDOS Aeliftor มีการออกแบบการเติมอากาศสำหรับระบบบำบัดโดยใช้เครื่องเติมอากาศขนาดเล็กให้พลังลมสูง พัฒนาควบคู่ไปกับการจ่ายอากาศแบบใหม่และได้มีการจดสิทธิบัตรเฉพาะแบรนด์ DOS  นอกจากนี้ถังน้ำรักษโลกยังได้ไปโชว์ในงานสถาปนิก’66 แสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 35 เพื่อส้างการรับรู้ให้คนรุ่นใหม่ที่รักษ์โลกให้ร็จัก และเลือกซื้อถังน้ำรักโลกมากขึ้น

ส่องเทรนด์ใช้น้ำรักษ์โลก ! น้ำดื่มไร้ฉลากรีไซเคิลได้ VS ถังน้ำบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

related