svasdssvasds

สวยงาม ! “โฮย่าสอยดาว” พรรณไม้หายากชนิดใหม่ของโลก พบแห่งเดียวที่เขาสอยดาว

สวยงาม ! “โฮย่าสอยดาว” พรรณไม้หายากชนิดใหม่ของโลก พบแห่งเดียวที่เขาสอยดาว

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดภาพพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก “โฮย่าสอยดาว” พรรณไม้หายาก พบเพียงแห่งเดียวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 3 มิถุนายน 2566 วันนี้เราจะพาไปชมกับพรรณไม้หายาก จากพื้นป่าตะวันออก พรรณไม้ที่ว่านี้ คือ“โฮย่าสอยดาว” 𝘏𝘰𝘺𝘢 𝘴𝘰𝘪𝘥𝘢𝘰𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Kidyoo โดยมีวงศ์ว่า : APOCYNACEAE ทั้งนี้โฮย่าสอยดาวเป็นไม้เถาขนาดเล็ก มีน้ำยางสีขาว กลีบดอกสีครีมถึงขาวอมเหลือง เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก พรรณไม้ถิ่นเดียว และหายาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้พบเพียงแห่งเดียวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ ในป่าดิบเขาต่ำ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร โดยไม้เหล้านี้จะช่วยฟื้นฟู ดูแล รักษา ให้ผืนป่าอยู่ยั่งยืน

โฮย่าสอยดาว” พรรณไม้หายากชนิดใหม่ของโลก

 

สวยงาม ! “โฮย่าสอยดาว” พรรณไม้หายากชนิดใหม่ของโลก พบแห่งเดียวที่เขาสอยดาว

 

สวยงาม ! “โฮย่าสอยดาว” พรรณไม้หายากชนิดใหม่ของโลก พบแห่งเดียวที่เขาสอยดาว

related