svasdssvasds

น้ำมันใช้แล้วจัดการอย่างไรให้ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อม?

น้ำมันใช้แล้วจัดการอย่างไรให้ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อม?

น้ำมันที่เหลือทิ้งจากการใช้ในบ้านเรือนหรือตามร้านอาหาร ซึ่งมักถูกทิ้งลงในท่อส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม แล้วเราจะทำอย่างไรกับน้ำมันใช้แล้วเหล่านี้

SHORT CUT

  • น้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้ว ทิ้งลงท่อ ทำให้ไขมันเกาะตัวกันเป็นก้อนไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้
  • กรุงเทพมหานครมีโครงการ "น้ำมันใช้แล้ว แลกน้ำมันใหม่"
  • แลกน้ำมันเก่าได้ทุกวันพุธ สิ้นเดือน บริเวณชั้น บี 1 ฝั่งอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

น้ำมันที่เหลือทิ้งจากการใช้ในบ้านเรือนหรือตามร้านอาหาร ซึ่งมักถูกทิ้งลงในท่อส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม แล้วเราจะทำอย่างไรกับน้ำมันใช้แล้วเหล่านี้

น้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้ว ถือเป็นขยะอันตรายที่ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ การกำจัดน้ำมันเก่าโดยไม่ถูกวิธีจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังก่อให้เกิดคราบน้ำมันในท่อ ส่งผลให้เกิดคราบไขมันเกาะตัวกันเป็นก้อนไขมันอุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมได้

น้ำมันใช้แล้วจัดการอย่างไรให้ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อม?

ทิ้งน้ำมันใช้แล้วอย่างไรให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม?

การนำน้ำมันเก่าไปรีไซเคิลและนำมาผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (used cooking oil) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน

กรุงเทพมหานครมีโครงการให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และครัวเรือนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนำน้ำมันจากการประกอบอาหารที่ใช้แล้ว มาแลกเป็นน้ำมันขวดใหม่ฟรี ในกิจกรรม "น้ำมันใช้แล้ว แลกน้ำมันใหม่" ทุกวันพุธ สิ้นเดือน บริเวณชั้น บี 1 ฝั่งอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยน้ำมันใช้แล้ว 1 ลิตร จะได้รับน้ำมันขวดใหม่ฟรี 250 มิลลิลิตร

ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เริ่มต้นง่าย ๆ จากมือเรา การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของทุกคน เมื่อรวมกันย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

 

ที่มา : กรุงเทพมหานคร