กรมควบคุมโรคเตือนระวัง 5 โรค 3 ภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว

22 ต.ค. 2562 เวลา 7:44 น.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาวนี้ เน้นดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 5 โรคติดต่อ และ 3 ภัยสุขภาพที่สำคัญ พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ติดตามสถานการณ์ของโรคร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมถึงลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ทำให้เชื้อโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าในฤดูกาลอื่น ดังนั้น จึงได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว แบ่งเป็นกลุ่มโรคติดต่อและกลุ่มภัยสุขภาพ

กลุ่มโรคติดต่อ 5 โรค

  1. โรคหัด มีอาการคล้ายไข้หวัด คือมีไข้ หลังจากนั้น 3 - 4 วันจะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้น และไข้จะเริ่มลดลงภายใน 1 - 2 วัน และผื่นจะจางหายไปประมาณ 2 สัปดาห์ โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
  2. โรคไข้หวัดใหญ่ มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว โรคนี้ป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง หากมีอาการดังกล่าว แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงานทันที และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
  3. โรคปอดอักเสบ ผู้ป่วยจะมีไข้ หายใจลำบาก หนาวสั่น อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ โรคนี้ป้องกันโดยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด ควรล้างมือบ่อยๆ ดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หากสงสัยว่ามีอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
  4. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีไข้ อาเจียน และอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ทำให้เสียน้ำมาก สำหรับการรักษา จะรักษาตามอาการ เช่น ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง และให้เกลือแร่ทดแทน โรคนี้ป้องกันโดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด และหมั่นล้างมือบ่อยๆ
  5. โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ป่วยจะมีแผลหรือตุ่มในช่องปาก กระพุ้งแก้ม หรือมีผื่นแดงบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า สำหรับการรักษาจะรักษาตามอาการป่วย ผู้ปกครองและครูจะต้องสังเกตอาการผิดปกติของเด็ก ถ้าพบว่าเด็กมีอาการดังกล่าวให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติทันที

ภัยสุขภาพที่ควรระมัดระวังในช่วงฤดูหนาว

  1. การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว มักเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว วิธีการป้องกันจากภัยหนาว คือไม่ดื่มสุราและเสพของมึนเมา รวมถึงรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยดูแลผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และสังเกตอาการผู้ป่วยหลังกินยารักษาโรคบางชนิดที่มีผลต่อร่างกายในภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำลง
  2. การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ในช่วงนี้ประชาชนมักเดินทางไปพักผ่อนตามรีสอร์ทหรือบ้านพักต่างๆ ซึ่งอาจมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแทนระบบไฟฟ้า นักท่องเที่ยวจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจได้รับอันตรายจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เมื่อสูดดมเข้าไปในปริมาณมากจะมีอาการวิงเวียน มึนงง หน้ามืด หมดสติ คำแนะนำคือให้ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สสม่ำเสมอให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ติดป้ายเตือน และบอกวิธีใช้งาน หากในขณะอาบน้ำแล้วได้กลิ่นแก๊ส ควรรีบออกจากห้องน้ำทันที
  3. การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด การเดินทางในช่วงนี้อาจเจอหมอกลงจัดและทัศนะวิสัยไม่ดี เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน คือควรตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนเดินทาง หากทัศนะวิสัยไม่ดี หมอกลงจัด ไม่ควรเดินทาง รวมถึงเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทางโดยพักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับทางไกล อย่าลืมตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งานทุกครั้งก่อนเดินทาง และขับรถอย่างระมัดระวังโดยปฏิบัติตามกฎจราจร คาดเข็มขัด และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

หากมีข้อมูลสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด