“บ้านหมุน” โรคทางหู เกิดขึ้นได้แบบฉับพลัน “กลุ่มวัยทำงาน-ผู้สูงอายุ”

อาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุน หรือที่นิยมเรียกกันว่าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เป็นอาการเวียนศีรษะประเภทหนึ่งที่มักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนไป

“บ้านหมุน” อาการที่ทำให้เวียนศีรษะ ที่มาจากการโรคทางหู ที่เกิดขึ้นได้ 2 โรค

1.โรคหินปูน หรือ หินในหูชั้นในเคลื่อน โรคที่เป็นสาเหตุของการวินเวียนศีรษะ ที่พบบ่อยที่สุด
ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มวัยกลางคน ถึง ผู้สูงวัย อายุตั้วแต่ 30-70 ปี ขณะที่สาเหตุการเกิดยังไม่ชัดเจน มักเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นใน ในบางรายอาจมีประวัติอุบัติเหตุมาก่อน

2.โรคเมเนียร์ หรือ โรคน้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน
พบได้บ่อยในผู้ป่วยอายุ 20-50 ปี ชณะที่สาเหตุการเกิดยังไม่แน่ชัดเช่นกัน แต่เกิดจากความผิดปกติของน้ำที่อยู่ในหูส่วนใน

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน / การดูแลตัวเอง

-หลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะในระหว่างเกิดอาการ เช่น การหมุนหันศีรษะเร็วๆ การเปลี่ยนแปลงท่าทางอิริยาบถอย่างรวดเร็ว การก้มเงยคอหรือหันอย่างเต็มที่
-ลดปริมาณหรืองดการสูบบุหรี่/ดื่มกาแฟ
-หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ
-ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การขับรถในขณะยังมีอาการ การปีนป่ายที่สูง

ที่มา : รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย