สุขภาพ

5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กรมควบคุมโรค แนะวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย

สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครที่ยังคงพบปัญหาฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ กรมควบคุมโรค แนะวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย กับ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

1.หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง
2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง และหมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน
3.ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ เช่น N95, P100
4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมง ในที่โล่งแจ้ง
5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว