svasdssvasds

กทม. ผลักดัน เทศกาลหนังกรุงเทพ ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยยั่งยืนขึ้น

กทม. ผลักดัน เทศกาลหนังกรุงเทพ ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยยั่งยืนขึ้น

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 อีเวนท์ที่จะเปิดโอกาสให้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยให้ยั่งยืนขึ้นด้วย

• ผลักดันเทศกาลหนังกรุงเทพ 2566 งานสร้างสรรค์ กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียน

ศิลปะวัฒนธรรมคือส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคม และทำให้ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยให้ยั่งยืนขึ้นด้วย

ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา กทม. เคยจัดกิจกรรม "กรุงเทพกลางแปลง" ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับอย่างดี ซึ่งเพื่อเป็นการต่อยอดกระแสภาพยนตร์ซึ่งเริ่มกระเตื้องขึ้น  กรุงเทพมหานครจึงจัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

ทั้งนี้ จากนโยบายด้านเศรษฐกิจดีและสร้างสรรค์ดี เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมหานครให้เป็นเมืองยั่งยืนน่าอยู่สำหรับทุกคน แล้วนำนโยบายมาพัฒนาต่อด้วยการจัดโครงการ เทศกาล หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือผลักดัน พื้นที่เทศกาลสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมทุกรูปแบบที่เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานแถลงข่าว กิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับคนกรุงเทพฯ การริเริ่มจัด 12 เดือน 12 เทศกาล ตลอดปีทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงไอเดีย "Colorful Bangkok" ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานศิลปะ เช่น การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของเมืองผ่านการชมภาพยนตร์ในพื้นที่สาธารณะ (Public space) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานที่ต่าง ๆ และสร้างความบันเทิงให้กับคนกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

ด้าน ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เผยความรู้สึกถึงการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานครที่กำลังเกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2566 โดยเขายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนมีความสนใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในงานแถลงข่าว กิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566

โดยในงานแถลงข่าว เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ครั้งนี้ มีแขกรับเชิญจากวงภาพยนตร์มาร่วมงานอย่าง คุณดรสะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ, คุณฐา ฐาปณี หลูสุวรรณ ผู้กำกับหญิงภาพยนตร์ไทยกำลังมาแรง เรื่อง Blue Again พร้อมกับ โปรดิวเซอร์ Blue Again คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต ซึ่งภาพยนตร์ไทยเรื่อง Blue Again เคยนำไปฉายและเข้าชิงในงาน Busan International Film Festival ประเทศเกาหลีใต้ และงาน World Film Festival of Bangkok กรุงเทพฯ

• เทศกาลหนัง ทำให้ขยายขอบคนดูมากยิ่งขึ้น! 

โดย ฐา ฐาปณี หลูสุวรรณ ผู้กำกับหญิงภาพยนตร์ไทยกำลังมาแรง เรื่อง Blue Again ได้ให้ความเห็นกับ SPRiNG News ในประเด็นที่ อยากให้มีการผลักดันกฎหมาย เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับ หนังไทยมีโอกาสเข้าถึงแฟนๆภาพยนตร์ได้มากขึ้น อาทิ การกำหนดเวลาฉาย จากอุตสหากรรมโรงหนัง  ให้มีสัดส่วน กำหนดเวลาฉาย หนังไทย ภาพยนตร์ไทยมากขึ้น ไม่ใช่ว่า โรงภาพยนตร์เอาแต่ฉายหนังต่างประเทศที่ทำเงิน เพียงอย่างเดียว เพราะการที่หนังไทย มีพื้นที่ในสื่อ มีพื้นที่สู่สาธารณชนมากขึ้น มันก็ยิ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้คนดู และการกิจกรรมแบบนี้ ย่อมเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนอยากมาดู ในจอภาพยนตร์ อยากมาซึมซับบรรยากาศในการดูหนัง 

ฐา ฐาปณี หลูสุวรรณ ผู้กำกับหญิงภาพยนตร์ไทยกำลังมาแรง เรื่อง Blue Again

ขณะที่ คุณชลสิทธิ์ อุปนิกขิต โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ Blue Again ให้ความเห็นกับ SPRiNG news ว่า การมีอีเวนท์ "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" จะช่วยให้คนทั่วไป มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปะภาพยนตร์ และเป็นการช่วยขยายขอบของคนดูงานศิลปะ และทำให้คนดูหนังไทยกว้างขึ้น 

กทม. ผลักดัน "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพ 2566" ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยให้ยั่งยืนขึ้น
นอกจาก  "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" แล้ว...ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้นกรุงเทพมหานคร ความยาว 10-15 นาที เพื่อเป็นการ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 28 ปี ส่งผลงานในหัวข้อ "Connecting Bangkok 2030" หรือ "เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030"  โดยแนวคิดของหัวข้อนี้สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สารคดีสั้นว่า มีมุมมองต่อกรุงเทพมหานครในฐานะ "Smart City" ในอนาคตอย่างไร 

โดยการประกวดครั้งนี้เพื่อชิงเงินรางวัลรวมทั้งหมด 200,000 บาท (รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 65,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 45,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศรองอันดับ 2 มูลค่า 30,000 บาท, ชมเชย 4 รางวัลๆละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 60,000 บาท) ซึ่งภาพยนตร์สารคดีสั้นกรุงเทพที่ชนะการประกวด จะนำมาฉายใน"เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 มกราคม 2566 

ส่วนรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม ติดตามได้ทาง www.pr-bangkok.com และ Facebook Page: กรุงเทพมหานคร

• เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อเข้าถึงงานศิลปะ

ในช่วง  "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ยังมีการ เปิดพื้นที่สาธารณะลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่ง จัดฉายหนังกลางแปลง วันละ 1 เรื่อง ซึ่งภาพยนตร์ที่ฉายเกี่ยวกับเป็นภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยที่ประสบความสำเร็จ และยังเป็นกรณีศึกษาของวงการภาพยนตร์ไทยสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงการแสดงวงดนตรีเยาวชนอีกด้วย

สุดท้ายเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดี 50 เขต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าภายในเมืองกรุงเทพฯ 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมกิจกรรมต่างๆในงาน "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr-bangkok.com และ Facebook Page: กรุงเทพมหานคร หรือ www.facebook.com/prbangkok

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 อีเวนท์ที่จะเปิดโอกาสให้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยให้ยั่งยืนขึ้นด้วย กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 อีเวนท์ที่จะเปิดโอกาสให้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยให้ยั่งยืนขึ้นด้วย กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม "เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 อีเวนท์ที่จะเปิดโอกาสให้มีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนังไทยให้ยั่งยืนขึ้นด้วย

related