svasdssvasds

คนเกิด 29 กุมภาพันธ์ นับอายุอย่างไร ? แล้วปีไหนจะมี 29 ก.พ. คิดคำนวณอย่างไร

คนเกิด 29 กุมภาพันธ์ นับอายุอย่างไร ? แล้วปีไหนจะมี 29 ก.พ. คิดคำนวณอย่างไร

คนเกิด 29 กุมภาพันธ์ จะมีนับอายุอย่างไร ? แล้วปีไหนจะมี 29 ก.พ. คิดคำนวณอย่างไร แล้วถ้าเกิดสมมุติ มีคนไปก่อคดีความในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ขึ้นมา จะนับอายุความอย่างไร ? มาร่วมหาคำตอบกัน

สำหรับปีนี้ ปี 2567 หรือปี 2024 ถือเป็นปีที่เดือน มี 29 วัน  หรือ ปี “ปีอธิกสุรทิน” (Leap year)  ซึ่งในปีนี้ จะมีทั้งสิ้น 366 วัน  โดย 4 ปีจะวนเวียมาสักครั้งหนึ่ง 

ทราบหรือไม่ว่า แท้จริงแล้ว ใน 1 ปี โลกของเราไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ 356 วันแบบเป๊ะๆ แต่จากการคำนวณตามองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน โลกของเรา ใช้เวลา 365.25 วัน หรือ 365 วันกับ 5 ชั่วโมง 46 นาที ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ในทุกๆ ปี จะมีเวลาเกินมาประมาณ 6 ชั่วโมงพอดี เมื่อครบ 4 ปีเวลาที่เกินมาก็จะครบ 1 วัน ส่งผลให้ในปีนั้นมี 366 วัน เราเรียกว่า “ปีอธิกสุรทิน” (Leap year) วันที่เพิ่มขึ้นจากเศษของชั่วโมง จึงถูกกำหนดให้อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์จากปกติมี 28 วัน จะเพิ่มเป็น 29 วันนั่นเอง

คนเกิด 29 กุมภาพันธ์ นับอายุอย่างไร ? แล้วปีไหนจะมี 29 ก.พ. คิดคำนวณอย่างไร

• เปิดวิธีคำนวณ - ปีไหนเดือนกุมภาพันธ์ถึงจะมี 29 วัน

สำหรับ วิธีการคำนวน หาคำตอบว่า ปีไหนจะมี จำนวน 29 วันนั้น ไม่ยากเลย กล่าวคือ  ให้นำตัวเลขปีคริสต์ศักราชตั้ง แล้วหารด้วย 4  

สมมุติว่าถ้าหากหารลงตัวก็แสดงว่าปีนั้น มี 366 วัน มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เป็น ปี "อธิกสุรทิน” นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น ปี ค.ศ. 2024 หรือปีนี้ ที่เราหายใจอยู่บนโลกใบร้ายๆ นำตัวเลขปี 2024 ไปหาร 4 จะได้สมการ 2024÷4 = 506 ลงตัวพอดี ไม่มีเศษ แสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์ ในปีค.ศ. 2024 มี 29 วัน  แต่ถ้าปีอื่นๆ หารแล้วมี เศษ เช่น ปี 2025 เท่ากับ 506.25 ดังนั้น ปีหน้า ปี 2025 เดือนกุมภาพันธ์ จะปี 28 วัน โดยในปีที่ถูกกำหนดให้มี 365 วัน ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า Not a Leap Year 

คนเกิด 29 กุมภาพันธ์ จะมีนับอายุอย่างไร ? แล้วปีไหนจะมี 29 ก.พ. คิดคำนวณอย่างไร  แล้วถ้าเกิดสมมุติ มีคนไปก่อคดีความในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ขึ้นมา จะนับอายุความอย่างไร ? มาร่วมหาคำตอบกัน

ในหลายประเทศทั่วโลก มีการนับอายุในวันที่ 1 มีนาคมในทุกๆ ปีที่ไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ฮ่องกง หรือ สหรัฐอเมริกา แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่นับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เช่น ไต้หวัน และ นิวซีแลนด์ รวมถึงประเทศไทยด้วย
 

• หากก่อคดี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ นับอายุความอย่างไร ? 

ไม่ใช่แค่เรื่องการนับอายุเท่านั้น เพราะการนับคำว่า “ครบปี” ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยจะนับเมื่อสิ้นสุดเดือน เช่นถ้า ไปก่อคดีความในวันที่ 29 กุมภาพันธ์แล้วคดีมีอายุความ 1 ปี ก็จะถูกนับว่า “ครบปี” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ในปีถัดไปเช่นเดียวกัน

ที่มา ข้อควรรู้เมื่อต้องขึ้นโรงขึ้นศาล

บทสรุปของเรี่องนี้  

คือ คนที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์  ไม่ต้องนับอายุ 4 ปีครั้ง แต่สามารถนับอายุแบบคนทั่วไปได้เลยเมื่อครบปี ส่ วนจะฉลองวันเกิดแบบไหน ฉลองวันอะไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลได้เลย แต่ส่วนใหญ่จะเลือกวันที่ 28 กุมภาพันธ์แทน แต่ถ้าปีไหนมีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ก็อาจจะฉลองให้เต็มเหนี่ยวไปเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related