Travel Off Track : ผจญภัยชนบทญี่ปุ่นด้วยจักรยาน ตามรอยโมโม่ทาโร่ [คลิป]

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน ช่วยให้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น เมืองโอกายาม่า ที่มาของตำนาน โมโม่ทาโร่ นิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น เป็นอีกเมืองที่น่าปั่นจักรยานเที่ยว ตามรอยนิทานพื้นบ้านชื่อดังเรื่องนี้