Travel Off Track : สัมผัสหนาวระดับลบ 25องศา เฮย์หลงเจียง [คลิป]

ที่มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตอนเหนือของจีน อากาศเริ่มหนาวจัดแล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยสัปดาห์นี้ต่ำถึง -25 องศาเซลเซียส จนทำให้แม่น้ำเฮย์หลงเจียง ซึ่งกั้นพรมแดนจีนและรัสเซีย เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งแล้ว และทางการคาดว่า แม่น้ำทั้งสายจะกลายเป็นลานน้ำแข็งใหญ่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนี้

 

“เฮยหลงเจียง” เป็นมณฑลที่มีความหลากหลายทางชนชาติ และวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี – 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดคือ -52.3 องศาเซลเซียส พื้นที่ทางทิศเหนือและทิศใต้มีอุณหภูมิต่างกันโดยเฉลี่ย 8 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนฝนตกประปราย ฤดูใบไม้ผลิมีลมพัดแรง ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 400 – 700 มม.ต่อปี

เฮย์หลงเจียง ถือว่าเป็นเมืองที่หนาวเย็นอีกเมืองหนึ่งของจีน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความหนาวแบบทะลุขั้นกระดูกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเดือนมกราคม ที่จะมีเทศกาลระดับโลก อย่างเทศกาลน้ำแข็งเมืองฮาร์บิ้น