พม.จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสาฯ" จังหวัดระยอง

13 มี.ค. 2561 เวลา 9:55 น.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"สร้างแกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) จังหวัดระยอง

พม. จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา  ภายใต้โครงการ Hero Include Valiancy 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"สร้างแกนนำยุวอาสา shift and share ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) จังหวัดระยอง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม"พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ"แกนนำยุวอาสา shift and share ได้นำโครงการ โครงการ Hero Include Valiancy ของ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง ไปสานสัมพันธ์ในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า และ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

โดยมี นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์ (ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า) เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 378 คน

ประกอบด้วย แกนนำv -spirit ยุวอาสาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร น้องนักเรียนจาก โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า , น้องนักเรียนจากโรงเรียนดาราจรัส , ผู้ติดเชื้อ HIV จาก คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง , ตัวแทนชุมชน โดยรอบ ศูนย์ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ ระยอง , ครู จาก โรงเรียนวัดห้วยโป่ง , เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง , เจ้าหน้าที่ จาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , เจ้าหน้าที่ จาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 1 คน , เจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย