การไฟฟ้านครหลวง เชิญเที่ยวงานกาชาด ร่วมทำบุญ ลุ้น “โชคลอยคว้า”

การไฟฟ้านครหลวง เชิญเที่ยวงาน และออกร้านกาชาด ประจำปี 2561 และเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญกิจกรรมโชคลอยคว้า

การไฟฟ้านครหลวง เชิญเที่ยวงานกาชาด

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน ขอเชิญประชาชนร่วมทำบุญ และรับของรางวัล ร้านงานกาชาด กฟน. ภายใต้แนวคิด 60 ปี การไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่าง ส่งต่อการให้ที่งดงาม ณ ร้านกาชาด กฟน หมายเลข 6.2 โซนหน่วยงานพลังงาน สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2561

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กฟน. เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฯ มีหน้าที่หลักคือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการดูแลระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างบนถนนและทางเดิน รวมถึงไฟประดับทั้งหมดภายในงานกาชาด ให้มีความมั่งคง ปลอดภัย พร้อมได้ร่วมออกร้านในงานกาชาดเพื่อหาเงินรายได้มอบให้กับสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี

 

โดยในปีนี้ กฟน. ได้ร่วมออกร้านภายใต้แนวคิด “60 ปี การไฟฟ้านครหลวง ส่องสว่าง ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจของ กฟน. ต่าง ๆ มากมาย เช่น อุโมงค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นไฟฟ้าใต้ดิน นิทรรศการนำเสาไฟฟ้าใช้เป็นแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล

มุมถ่ายภาพจำลองป่าในกรุง @บางกะเจ้า และนิทรรศการอาคารวัฒนวิภาส ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ กฟน. ที่ออกแบบก่อสร้างเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย

ภายในงานได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจำหน่ายสลากกาชาดใน กิจกรรม “โชคลอยคว้า” เพื่อให้ประชาชนลุ้นรับของรางวัล

โดยหลังจากนี้ กฟน. จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากกิจกรรม “โชคลอยคว้า” เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อไป