กฟน.เสริมความรู้ผู้รับเหมาติดตั้งป้ายโฆษณาใกล้สายไฟฟ้า

20 มิ.ย. 2562 เวลา 12:17 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

การติดตั้งป้ายโฆษณาที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า หากผู้ติดตั้งและผู้รับเหมาขาดประสบการณ์หรือขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ก็อาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ทำให้การไฟฟ้านครหลวงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงจัดงานสัมมนาเสริมความรู้ความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ปฎิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงกว่า 40 คน ร่วมเสริมสร้างความรู้ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งภายในงานสัมมนามีนายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดการสัมมนาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าให้กับผู้รับเหมาที่ติดตั้งป้ายใกล้สายไฟฟ้า ประจำปี 2562

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสลับสับเปลี่ยนให้ความรู้ต่างๆ เช่น ระบบจ่ายไฟฟ้าของ กฟน., กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า, อันตรายในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันและการปฎิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงทักษะการปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th