กฟน.หนุนยานยนต์ไฟฟ้า ลงนามค่ายรถติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

21 มิ.ย. 2562 เวลา 9:10 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งสนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ลงนามความร่วมมือกับค่ายรถเอ็มจี ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับลูกค้าของเอ็มจี ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

ผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน. กล่าวว่า กฟน.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันในอนาคต ซึ่งกฟน.ได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้ประกอบการหลายราย โดยการลงนามครั้งล่าสุดนี้ กฟน.จะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้าของเอ็มจี

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย

นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการแชร์ข้อมูลสถานีประจุไฟฟ้าของกฟน. พร้อมเครือข่ายอื่นที่มีทั้งหมด 426 เครื่อง ให้กับระบบ เอ็มจีไอสมาร์ทแอพพลิเคชั่น และยังฝึกอบรมให้ความรู้ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับบุคลากรของเอ็มจีอีกด้วย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th